Wethouder: 'Wij moeten meer trekken aan de financiering van de basisbaan'

© ANP
Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van werkgelegenheid vindt dat de gemeente zich meer moet inzetten om externe financiële steun te krijgen voor de basisbaan. De basisbaan valt duurder uit dan verwacht en de gemeente draait volledig voor de kosten op.
Elke basisbaan valt ruim drieduizend euro duurder uit dan begroot. De gemeente heeft sinds een jaar 25 mensen in dienst die een basisbaan hebben. Het was de bedoeling dat niet alleen de gemeente zou opdraaien voor de kosten, maar dat er ook bedrijven en instellingen een financiële injectie zouden doen. Die externe financiering blijft tot nu toe uit.
Mensen met een basisbaan hebben geen zicht op een reguliere baan. Om de kosten van zo'n baan te drukken wil de gemeente ook basisbanen creëren in het bedrijfsleven of bij instellingen zoals een woningcorporatie. De werknemer blijft dan in dienst van de gemeente, maar het bedrijf waar diegene wordt ondergebracht moet dan ook een duit in het zakje doen. Als het aan de gemeente ligt zal dat zo'n vijfduizend euro per baan zijn.

De kosten

Wethouder Bloemhoff zegt dat die financiering onder meer niet rondkomt door de uitbraak van corona. 'We hebben digitale bijeenkomsten gehad, maar het is op dit moment moeilijk om de rekening bij bedrijven neer te leggen die het moeilijk hebben. We zijn met de basisbaan begonnen op 1 maart vorig jaar en 3 weken later hadden we corona.' Ondanks dat geeft ze wel aan dat er extra inzet moet komen op het binnenhalen van geld. 'Wij moeten er wel meer aan trekken', geeft ze toe nadat er van meerdere partijen kritiek komt op de kosten van het project.

'Waar kwam de stelligheid vandaan?'

De fractie van het CDA vindt het vreemd dat die externe financiers er nog niet zijn. Volgens raadslid René Bolle werden die in een eerder stadium wel in het vooruitzicht gesteld. 'Destijds werd er beweerd dat bedrijven een bijdrage zouden leveren en dat is dus niet gelukt. Ik ben wel benieuwd waar destijds die stelligheid vandaan kwam.' De wethouder ging niet specifiek in op de vraag van de CDA'er.

Verdeeldheid binnen coalitie

Binnen de coalitie van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie is er geen unanieme tevredenheid over de basisbaan. D66 was en is nog altijd een tegenstander van die aanpak. 'We hadden bezwaren omdat het heel veel geld kost en er maar een relatief aantal mensen mee geholpen is', zegt Koosje van Doesen die nog altijd namens haar partij achter dat standpunt staat.

Compliment uit onverwachte hoek

Opmerkelijk genoeg deelde de SP een compliment uit aan het college. Dat is opmerkelijk te noemen omdat die partij niet erg scheutig is met het uitdelen van complimenten richting het stasdsbestuur: 'Ik geef niet vaak complimenten aan dit college, maar hier moet je veren in iemands achterste steken. Het college heeft dit goed gedaan', zegt Jimmy Dijk. Tegelijkertijd trekt hij ook de conclusie dat er 10 jaar geleden nog 1500 gesubsidieerde banen waren binnen de gemeente. 'Dat is allemaal afgebroken en dan is het een pijnlijke conclusie om te trekken dat het nu weer terugkomt in allerlei verkiezingsprogramma's.'

'Waar blijven de mensen?'

De invoering van de basisbaan is een experiment in de gemeente Groningen. Het eerste jaar is achter de rug en het zal nog zeker twee jaar duren. Wethouder Bloemhoff hoopt dat het een blijvertje wordt omdat ze ziet dat mensen met een basisbaan opfleuren.
'Het debat ging in het begin de hele tijd over geld. Ik dacht waar blijven nou de mensen die de banen vervullen. Veel van hen waren al actief als vrijwilliger of hadden een participatiebaan, maar ze geven nu aan dat ze als volwaardig worden gezien', aldus een trotse wethouder.