Waddenzee en eilanddelen Natura 2000-gebied

GRONINGEN - De hele Waddenzee en grote delen van de waddeneilanden zijn door het Ministerie van LNV aangewezen als Natura 2000-gebied.
Op de eilanden gaat het onder meer om de duinen en de zandplaten langs de Noordzeekust.
Van zeven gebieden wordt de kwetsbare natuur beschermd en wordt aangegeven waar de grenzen van het natuurgebied lopen. De gebieden zijn waardevol door de aanwezigheid van bedreigde planten,vogels en zoogdieren, zoals de zeehond.