Nog geen akkoord over Zuidelijke Ringweg

GRONINGEN - Rijkswaterstaat, de provincie en gemeente Groningen hebben nog geen overeenstemming bereikt over de Zuidelijke Ringweg.
Een urenlange vergadering eindigde donderdag vruchteloos. De drie partijen wilden de knoop doorhakken en vijf varianten aanwijzen om serieus onderzoek naar te laten doen.
Verkeerswethouder Karin Dekker wil dat ook de dure tunnelvariant onderzocht wordt, maar de provincie wil dat niet. Het zou toch te duur uitpakken. Toch zeggen de deelnemers dat er geen sprake is van een impasse. Wel moet er snel duidelijkheid zijn, volgens gedeputeerde Henk Bleker, voor Den Haag de gelden weer terugclaimt.
Dekker wilde niet reageren, ze zei geen tijd te hebben voor een interview.