Grunneger Schriefwedstried in Veenkoloniën is fiasco

Grunneger Schriefwedstried in Veenkoloniën is fiasco
GRONINGEN - De derde editie van de Grunneger Schriefwedstried in de Veenkoloniën is uitgelopen op een fiasco.
Slechts 27 amateurschrijvers en twee schoolklassen hebben een Groningstalig verhaal ingezonden. Bij de Grunneger Schriefwedstried in het Oldambt kwamen maar liefst 200 inzendingen binnen.
De organisatie noemt dit een 'schril contrast' en is teleurgesteld, vooral omdat er nog nooit zoveel reclame is gemaakt voor de wedstrijd. De sluitingsdatum was eigenlijk 1 maart, maar die is nu iets opgeschoven. Mensen die nog mee willen doen, moeten zo snel mogelijk hun verhaal insturen.