'Provincie moet regie herindeling in eigen hand nemen'

GRONINGEN - De provincie Groningen moet zich meer bemoeien met de samenwerking of fusieplannen van gemeenten. Dit vinden diverse fracties in de Provinciale Staten.
Sinds de grote herindeling van 1990 vindt de provincie dat fusies niet moeten worden opgelegd, maar door gemeenten zelf gewenst moeten worden. Volgens de PvdA ontstaat hierdoor een bestuurlijke lappendeken en is meer regie nodig.
Zo kiezen Veendam, Pekela, Menterwolde en Bellingwedde voor de samenwerking van ambtenaren. D66 vreest dat deze samenwerking zeer inefficiënt is, omdat ambtenaren worden aangestuurd door vier gemeenteraden, vier wethouders en vier gemeentesecretarissen.
Uit onderzoek in andere provincies zou bovendien blijken dat gemeenten, die een fusie is opgelegd, op den duur tevredener zijn dan gemeenten, die zelf een samenwerking hebben georganiseerd.
Voorzitter Cor Drost van de VGG, de Vereniging van Groninger Gemeenten, vindt het echter een onzalig plan. Het staat bovendien haaks op afspraken die eerder zijn gemaakt, zegt hij.