Oldambt in november naar de stembus

Oldambt in november naar de stembus
OLDAMBT - Op 18 november worden waarschijnlijk de gemeenteraadsverkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeente Oldambt.
De nieuwe gemeente ontstaat volgend jaar op 1 januari. Nieuwe politieke groeperingen moeten zich voor 24 augustus hebben geregistreerd.
Stemmen gebeurt met het rode potlood. De gemeente Winschoten is verantwoordelijk voor de organisatie en regelt in overleg met Scheemda en Reiderland de inrichting en bezetting van de stembureaus.
De verkiezing is nog wel afhankelijk van definitieve besluitvorming in de Tweede Kamer en de provincie, maar er wordt niet verwacht dat dat voor vertraging zorgt.