Gaswinning onder Waddenzee 'onacceptabel'

Gaswinning onder Waddenzee 'onacceptabel'
GRONINGEN - De Milieufederatie Groningen vindt de plannen om de gaswinning onder de Waddenzee uit te breiden onacceptabel.
De Milieufederatie Groningen zal zich hoe dan ook tegen uitbreiding verzetten en bekijkt of een nieuwe gang naar de Raad van State zinvol is. De Waddenvereniging laat weten geen bezwaar te hebben tegen het plan, mits het op dezelfde manier gebeurt als nu.
De huidige boringen worden vanaf de kust gedaan. volgens het 'hand aan de kraan'-principe. Dat houdt in dat als gaswinning milieuschade veroorzaakt, de winning wordt stopgezet. Bij uitbreiding zal dat principe blijven gelden.
De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wint sinds twee jaar gas onder de wadden. De Vogelbescherming en de Milieufederatie hebben zich met hand en tand verzet tegen de boringen, maar ze vingen uiteindelijk bot bij de Raad van State.