Specialist over laagfrequent geluid Windpark N33: 'Je hoort gewoon een bromtoon'

Windmolens bij Veendam
Windmolens bij Veendam © FPS/Jos Schuurman
Geluidsspecialist Jan van Muijlwijk heeft de gemeenteraad van Veendam maandagavond uitleg gegeven over de metingen naar laagfrequent geluid bij Windpark N33.
Van Muijlwijk voert in opdracht van de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt op zes plekken bij Windpark N33 metingen uit. Eind januari werden de eerste resultaten bekend en bleek dat er onverwacht veel laagfrequent geluid was gemeten bij de vier zuidelijke molens van het windpark. 'Het gaat echt om bromtonen. Heel onverwacht. Ik dacht echt: 'Houston we have a problem', zegt Van Muijlwijk.

Meer dan 100 mensen met klachten

Bij de drie gemeenten hebben zich inmiddels meer dan 100 mensen gemeld met klachten over laag frequent geluid. Van Muijlwijk snapt dat wel. 'Ik heb op 700 meter afstand van de molens gemeten en daar hoor je gewoon een bromtoon. Echt een tonaal geluid. Als je daar in de buurt woont, dan word je daar niet blij van', zegt Van Muijlwijk.
'Houston, we have a problem'

Molens stop zetten?

De verschillende raadsleden waren benieuwd wat wethouder Henk Jan Schmaal met deze kennis gaat doen. Kan hij de windmolenexploitanten bijvoorbeeld dwingen om de molens uit te zetten? Schmaal zegt dat de gegevens zijn gedeeld met de exploitanten en fabrikanten van de molens en dat die nu met een oplossing moeten komen. De vergunning biedt volgens de wethouder geen handvatten om de windmolens stil te zetten tot die tijd.
We voeren op dit moment al maximale druk uit, maar we zijn aan handen en voeten gebonden
Henk Jan Schmaal - wethouder
'We voeren op dit moment al maximale druk uit, maar we zijn aan handen en voeten gebonden', zei Schmaal. 'We hebben wel gezegd tegen de exploitanten dat het ze zou sieren als ze de molens 's nachts stil zouden zetten', aldus Schmaal.
De raadsleden wilden toch graag meer actie van de gemeente. 'Deze resultaten zijn voor mensen gewoon desastreus. Dit is gewoon het in gevaar brengen van de volksgezondheid', zei Lies Zondag van VUK.
Meetgegevens van geluidsspecialist Jan van Muijlwijk van de molens ter hoogte van Ommelanderwijk
Meetgegevens van geluidsspecialist Jan van Muijlwijk van de molens ter hoogte van Ommelanderwijk © Jan van Muijlwijk / gemeente Veendam

Juridische procedure

De enige manier waarop de gemeentes nog invloed uit kunnen oefenen op de windmolenexploitanten is het beginnen van een juridische procedure, maar daar wil de wethouder op dit moment nog niet aan. 'Dan moet je aan kunnen geven dat ze echt in gebreke blijven en dat zouden we dan ook eerst met de andere gemeenten moeten bespreken', zei Schmaal.

Oplossing?

Geluidsspecialist Van Muijlwijk, ambtenaar van de gemeente Veendam, hoopt dat zijn meetgegevens windmolenbouwer Siemens verder kan helpen met het vinden van het euvel. 'In Botlek bij Rotterdam staan ongeveer dezelfde soort molens. Die gebruikten ook een 'direct drive' techniek zonder tandwielen, en die maakten ook een laagfrequent geluid. Ik heb daarom goede hoop dat er wel een oplossing komt', aldus Van Muijlwijk.
Bekijk hieronder hoe omwonenden de vibraties en bromtoon van het windpark ervaren:
Zó klinkt de bromtoon van Windpark N33