Instellingen

Eemsdelta start met miljoenentekort: bezuinigingen, ozb gaat omhoog

Eemsdelta start met miljoenentekort
Eemsdelta start met miljoenentekort © RTV Noord
De gemeente Eemsdelta verwacht dit jaar een tekort van ruim 3,5 miljoen euro. Ondanks een flink aantal bezuinigingen lukt het niet om de begroting het eerste jaar sluitend te krijgen.
Om de komende jaren zwarte cijfers te schrijven, legt het college van burgemeester en wethouders een pakket aan bezuinigingen van ruim elf miljoen euro voor aan de raad. Ook de gemeentelijke belastingen gaan omhoog, waaronder de ozb.

Flinke bezuiniging op personeel

Een groot deel van die elf miljoen komt voor rekening van het personeel van de gemeente. Het college wil 2,5 miljoen euro besparen op de kosten van het ambtelijk apparaat. Meer dan dertig van de zeshonderd personeelsleden moeten weg om die bezuiniging te halen.
Volgens financiën-wethouder Jan Menninga (Lokaal Belang Eemsdelta) vallen er geen gedwongen ontslagen: 'We gaan ervan uit dat we dit kunnen halen met natuurlijk verloop, mensen die met pensioen gaan. Ook gaan we de externe inhuur drastisch beperken.'

Openbare ruimte en jeugdzorg

Daarnaast stelt het college voor om in totaal 1,5 miljoen te bezuinigen op de openbare ruimte. In wijken waar de komende jaren veel huizen worden gesloopt en herbouwd, komt geen groot onderhoud meer. Stoeptegels, straatlantaarns en rioolleidingen worden pas vernieuwd, als de werkzaamheden rond de versterking zijn afgerond.
Ook wil het college bijna één miljoen euro besparen op jeugdzorg. De kosten daarvan zijn de afgelopen jaren flink gestegen. De gemeente gaat kritischer kijken naar herindicaties. Ook komt er een contractmanager om de afspraken met aanbieders van jeugdzorg te controleren. Daarnaast krijgen huisartsen een ondersteuner op de praktijk, waardoor het aantal doorverwijzingen naar specialisten moet worden teruggedrongen.

Ozb tien procent omhoog

Het college wil de inkomsten verhogen door de ozb voor huizenbezitters en bedrijven de komende vier jaar met 2,5% extra te verhogen. De verhoging zou komend jaar 3,3% zijn, onder andere vanwege de inflatie. Door de bezuinigingen wordt dus 5,8%. 'Dat is geen kattenpis, maar je hebt ook gemeenten die de ozb noodgedwongen in één keer met tien procent moeten verhogen. Wij smeren dat uit over vier jaar', zegt Menninga.
De andere gemeentelijke heffingen zijn gelijkgetrokken. Zo is vorig jaar al besloten door de voormalige drie gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Dat pakt nadelig uit voor huurders in de voormalige gemeente Loppersum. Zij hoefden voorheen geen rioolheffing te betalen, maar nu wel. De gemeenteraad van Eemsdelta praat woensdag over een compensatiepakket daarvoor.

Raad nu aan zet

De begroting van Eemsdelta is in totaal zo'n 240 miljoen euro. Als de gemeente niet zou bezuinigen, zou er een tekort zijn van 6,5 miljoen. Dat komt onder andere door de herindeling. Door de fusie krijgt de gemeente minder geld uit het gemeentefonds, een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast zijn de kosten binnen het sociaal domein gestegen, terwijl de bijdrage van het Rijk niet meegroeide.
Het pakket aan bezuinigingen ligt nu voor aan de gemeenteraad. Die moet eerst nog groen licht geven, voordat de maatregelen worden doorgevoerd. Het debat over de begroting is eind volgende maand.