Schadeloket ondanks corona tevreden over schadeafhandeling in 2020

Een inwoner van Loppersum met aardbevingsschade aan zijn woning
Een inwoner van Loppersum met aardbevingsschade aan zijn woning © Catrinus van der Veen
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kijkt met een tevreden gevoel terug op 2020. Ondanks de coronapandemie heeft het schadeloket naar eigen zeggen 'een huzarenstukje' verricht door tienduizenden schademeldingen af te handelen.
Dat schrijft voorzitter Bas Kortmann van het IMG in het jaarverslag over 2020.
In het jaarverslag wordt verder onder meer duidelijk dat het personeelsbestand van het schadeloket in het afgelopen jaar bijna is verdubbeld. Bij het IMG was eind 2020 werk voor 581 fte. Een jaar eerder was dat nog 315 fte.

Minder uitvoeringskosten

De verhouding tussen de uitgekeerde schadevergoedingen en de kosten die het IMG maakt om de schadevergoeding uit te keren, is meer in balans dan in voorgaande jaren. Het schadeloket heeft voor ruim 497 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd en daarvoor ruim 184 miljoen euro aan uitvoeringskosten gemaakt.
Voor elke euro schadevergoeding voor scheuren die naar inwoners is gegaan was 0,56 euro aan uitvoeringskosten nodig. Een jaar eerder was dat nog 0,78 euro. Voor de waardedalingsregeling ligt de verhouding veel beter, maar dat komt met name omdat die regeling voor tachtig procent is geautomatiseerd. Voor elke euro schadevergoeding is daar 0,03 euro aan uitvoeringskosten nodig.

Groningen hofleverancier

De gemeente Groningen is hofleverancier als het gaat om de meeste aanvragen voor een schadevergoeding. Ongeveer een derde van de in totaal 48.756 aanvragen voor fysieke schade komt uit de gemeente Groningen. Het gemiddeld uitgekeerde schadebedrag voor fysieke schade is iets meer dan 10.000 euro.
Voor de waardedalingsregeling zijn in 2020 sinds september 54.664 aanvragen gedaan. Eén op de vijf daarvan wordt afgewezen, zo blijkt uit het jaarverslag. Het gemiddelde bedrag dat wordt uitgekeerd is zo'n 7400 euro, maar dat beeld is vertekend door het grote aandeel van huizen in de gemeente Groningen. Zo is de gemiddelde vergoeding in Groningen zo'n 5000 euro en in Loppersum 17.000 euro.

(On)tevredenheid

Het IMG heeft onderzoek laten doen naar de tevredenheid van Groningers over het instituut. Daar komt een gemiddeld rapportcijfer uit van 7,9. Tien procent van de ongeveer 18.000 respondenten geeft het schadeloket echter een onvoldoende.
'Het is allebei waar', aldus Kortmann. 'Er gaat heel veel goed, maar er is ook nog veel te verbeteren. De goede ervaringen en resultaten van 2020 zien we daarom vooral als aansporing om te zorgen dat in 2021 iedere Groninger krijgt waar hij recht op heeft.'