Deze Dag: de opening van de Helperzoomtunnel

Wat een zomers feestje moest worden, werd met driekwart jaar vertraging een bescheiden 'hoezee' vanwege de coronamaatregelen. De Helperzoomtunnel werd geopend op deze dag in de geschiedenis, 3 april 2020.

Het gebeurt niet vaak dat een gebeurtenis van een jaar oud de Deze Dag haalt, maar de voorgeschiedenis van de Helperzoomtunnel leent zich er deze keer wel voor. Sterker nog, de eerste aanzet voor de tunnel werd al gedaan in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Uiteindelijk was dit plan onderdeel van een groter pakket. Omdat de plannen, mede door de Tweede Wereldoorlog, niet in rap tempo werden uitgevoerd, werd er in de jaren zestig pas echt goed nagedacht over de tunnel tussen stadswijk Helpman en wat nu het Europapark is. Het aantal auto's is inmiddels dermate toegenomen dat verkeer door een wijk als niet wenselijk wordt bestempeld. De fonkelnieuwe ringweg, daar moeten de auto's langs.

Tegenslagen

Dik vijftig jaar later start dan toch de aanleg van de Helperzoomtunnel. En dat gaat met horten en storten. Eerst stuiten de bouwers op een historische kademuur en oude rioolbuizen, later in 2017 zorgt opborrelend bronwater voor problemen. Desalniettemin loopt het project tot dan toe op schema. 9 mei 2018 moet dé dag worden dat de Helperzoomtunnel zoals dat zo mooi heet 'wordt ingeschoven'.

Maar het loopt anders. Het inschuiven gaat niet door. 'Uit een proef vanmiddag bleek dat de grond zich heel anders gedraagt dan op basis van alle onderzoeken en berekeningen die zijn gedaan de verwachting was. Op basis hiervan heeft aannemer Combinatie Herepoort besloten deze operatie uit te stellen. Nader onderzoek en een alternatief plan zijn eerst nodig', meldt de projectorganisatie.

Hoofdbrekens alom, want niet alleen moet onderzocht worden hoe de tunnel wél geplaatst moet worden, er moet ook een periode worden gevonden waarin het treinverkeer stil komt te liggen. Een tijdstip 1 tot 2 jaar in de toekomst is voor zo'n situatie eerder regel dan uitzondering.

Een dik jaar na de mislukte poging proberen de bouwers hartje zomer opnieuw de tunnel in te schuiven. Het lukt, tweemaal is scheepsrecht.

Na het nemen van de grootste hobbel in het traject wordt er met man en macht gewerkt om de tunnel in het voorjaar van 2019 af te hebben. Met succes, want op deze dag in de geschiedenis, 3 april 2020, wordt de Helperzoomtunnel geopend. Zonder groots feestje, maar met de opluchting dat het eindelijk zover is. Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort verwoordt het op de historische dag als volgt: 'Als je terug gaat lezen wat er allemaal gebeurd is rond deze tunnel... Tjongejongejonge.'

De dag van de opening: rij door de Helperzoomtunnel

Meer over dit onderwerp:
dezedag
Deel dit artikel:

Recent nieuws