Bevingsschadeloket twijfelt aan deskundigen: 1500 melders moeten wachten

Schade aan een huis in Den Horn waar de eigenaar en het IMG het niet over eens worden
Schade aan een huis in Den Horn waar de eigenaar en het IMG het niet over eens worden © Tristan Braakman
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt tijdelijk met de beoordeling van schademeldingen van zo’n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe. Het IMG twijfelt aan de beoordeling van onafhankelijke experts en ziet onverklaarbare verschillen.
Tot voor kort waren er volgens het schadeloket relatief weinig grote verschillen in een dorp of straat. Maar de laatste driekwart jaar worden steeds meer verzoeken tot schadevergoeding afgewezen.

Onverklaarbare verschillen

‘Zo komt het voor dat in één straat van de tien adviesrapporten er bij negen situaties schadevergoeding is toegekend, oplopend tot tienduizenden euro’s’, stelt het IMG. ‘Maar bij het tiende adviesrapport wordt er nu geadviseerd geen enkele schade te vergoeden. Het omgekeerde komt ook voor.’
Het gaat dus om 1500 gevallen. Dat is zo’n tien tot vijftien procent van de schademeldingen. De oorzaak voor de grote verschillen lijkt volgens het schadeloket te liggen bij de manier waarop onafhankelijk deskundigen de dossiers beoordelen.

Deskundigen kijken anders naar dossiers

In Groningen geldt het bewijsvermoeden. Dat betekent dat schade wordt erkend, tenzij er bewezen kan worden dat de schade een andere oorzaak heeft dan mijnbouw of bodembeweging. Maar de deskundigen die de schade beoordelen, lijken volgens het IMG anders aan te zijn gaan kijken tegen de kans op schade door een aardbeving. Met name aan de randen van het gebied.

‘Wat is de kwaliteit van de rapporten?’

‘De adviesrapporten voldoen in het overgrote deel van de gevallen wel aan de instructie voor de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden’, aldus het IMG. Maar een deel voldoet daar dus ook niet aan. Het stelt het IMG voor de cruciale vraag: hoe betrouwbaar en hoe goed is de kwaliteit van de rapporten? ‘Een sluitend antwoord op die vraag is er nog niet.’
De dynamiek rondom de schadeafhandeling lijkt het afgelopen jaar sowieso te kantelen. Naast de constatering van het toenemend aantal afwijzingen, is er ook gedoe over hoe om te gaan met zettingsschade, schade aan mestkelders en schade door diepe bodemdaling.

Eind april antwoord

Bij al die dossiers is de overkoepelende vraag: hoe gaat het IMG om met schades en hoe worden die beoordeeld? Het loket wil al die problemen in één keer oplossen en eind april met een antwoord komen.
‘Dit leidt mogelijk tot een op onderdelen gewijzigde benadering van de beoordeling van fysieke schade. Tot die tijd worden de adviesrapporten daarom aangehouden.’
De mensen die het betreft, krijgen een dezer dagen een brief op de deurmat over de situatie. Hoe lang zij exact moeten wachten op een besluit over hun melding is onduidelijk. Het IMG denkt dat de gepauzeerde dossiers sowieso binnen vijftien maanden worden afgehandeld.

Gedupeerden

Heb je vandaag ook een brief van het IMG ontvangen? We komen graag met je in contact: tbraakman@rtvnoord.nl