Raad van State keurt woningplan Grijpskerk Oost goed

De Meindertsma-locatie: nu nog weiland, straks 25 woningen
De Meindertsma-locatie: nu nog weiland, straks 25 woningen © Google Streetview
De Raad van State verwerpt de bezwaren tegen de bouw van 25 vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen op het Meindersma-terrein aan de oostkant van Grijpskerk. Daarmee is het bestemmingsplan definitief goedgekeurd.
De uitspraak is een tegenvaller voor de omwonenden, omdat de hoogste bestuursrechter tijdens de rechtszaak van afgelopen december nog flink wat twijfels over de ruimtelijke onderbouwing van het woningplan leek te hebben.

Tegenstanders: woningen te duur

Maar de Raad gaat alsnog akkoord met de argumenten van de gemeente Westerkwartier. In de uitspraak stelt het bestuursrechtscollege dat in Grijpskerk de komende vijf tot tien jaar behoefte is aan vijftig nieuwe woningen. Volgens de tegenstanders is er meer behoefte aan goedkopere woningen, omdat de dorpelingen zelf die dure huizen niet zouden kunnen betalen.

Raad van State: plannen passen binnen Woonvisie

De Raad stelt er in principe zeven vrijstaande woningen en achttien twee-onder-een-kappers worden gebouwd en dat die in de gemeentelijke Woonvisie passen. Overigens geeft die Woonvisie wel aan dat er vooral behoefte bestaat aan rijtjeswoningen en goedkopere twee-onder-een-kapwoningen.

Andere plannen

Ook wijst de Raad de door de tegenstanders voorgestelde alternatieve bouwlocaties van de hand. Dat zijn 'inbreidingslocaties' waarvoor andere bouwplannen in de maak zijn. Zoals de bouw van appartementen aan Kerkplein en de Tapperij. Verder zijn aan de Vogelzang seniorenwoningen gepland.

Bodemverontreiniging

De locatie 'Molenstraat' is ongeschikt vanwege bodemverontreiniging. Daar zullen de tegenstanders het mee moeten doen. De ontwikkelaar kan in ieder geval verder met zijn project.