Veel vragen over cameratoezicht in de Folkinge: 'Is al het gereedschap al gebruikt?'

Discussie over cameratoezicht in Groninger gemeenteraad
Discussie over cameratoezicht in Groninger gemeenteraad © ANP
In de gemeenteraad van Groningen heeft zich nog geen duidelijke meerderheid afgetekend voor instellen van cameratoezicht in de Folkingestraat. Bewoners ervaren daar al maandenlang overlast. De burgemeester en politie willen camera's ophangen, maar dat mogen ze niet zelfstandig doen.
Ze kunnen dat pas doen als een meerderheid van de gemeenteraad daarmee instemt. Die lijkt er op dit moment nog niet te zijn, alhoewel een aantal partijen de kaarten nog niet open op tafel wil leggen.
Zo is er onder de coalitiepartijen de coalitie vooralsnog geen klinkende meerderheid. PvdA en ChristenUnie zullen wel akkoord gaan, maar GroenLinks en D66 zeggen nog niet overtuigd te zijn.
'De politie en burgemeester hebben een gereedschapskist aan maatregelen en daar zit nog voldoende in om mee te handelen', zegt Mirjam Wijnja (GroenLinks). De burgemeester denkt daar anders over, volgens hem is de gereedschapskist inmiddels leeg. GroenLinks is vanuit de partijprincipes terughouden met het instellen van cameratoezicht. Voor die partij komt het pas in beeld als het écht niet anders kan en op dat punt staan ze vooralsnog niet.

Overlast sinds 2020

Sinds de afgelopen zomer is het aantal meldingen van criminaliteit aan het oplopen in de Folkingestraat. Vanaf dat moment is er gelijk gehandeld door onder meer de politie en andere instanties zoals het Leger des Heils om de overlast terug te dringen. Er is een brede aanpak opgestart, maar die aanpak biedt onvoldoende soelaas. 'In onze driehoek constateren we dat onze gereedschapskist ongeveer is uitgeput.' GroenLinks, de grootste partij in Groningen, neemt daar echter geen genoegen mee. Ze willen meer informatie waaruit blijkt dat camera's de overlast kunnen terugdringen.
Ook D66 wil zich nog niet uitspreken: 'Wij willen een duurzame oplossing, daarbij kunnen tijdelijke camera's wellicht een rol spelen. Alleen zorgen camera's nauwelijks voor effect, maar wel voor verplaatsing. De onderbouwing is ons nog niet helemaal duidelijk', aldus Ido Venhuizen.

Tijdelijke camera's

Voor een aantal partijen is het meer dan duidelijk. 'Camera's zijn inderdaad geen wondermiddel', zegt René Bolle (CDA). 'Toch moet er nu iets gebeuren. Het is daar veel te gortig. En ook de VVD wil de camera's zo snel mogelijk installeren. 'Wat op de camera's te zien is, dat is niet terug te vinden op een open kanaal als bijvoorbeeld YouTube', zei Ietje Jacobs tegen de partijen die twijfelen.
Het college van burgemeester en wethouders wil de camera's van 1 mei tot 1 oktober ophangen. Dan zal opnieuw worden bekeken of de camera's effect hebben gehad. Met de camera's verwachten de politie en burgemeester mensen op heterdaad te kunnen betrappen. Dat is nu dikwijls niet het geval. 'Het aantal aanhoudingen begint op dit moment achter te lopen'.
'Het heeft consequenties als we niet aan dossieropbouw kunnen doen en dan belemmerd ook de strafrechtelijke afhandeling', aldus de burgemeester. Schuiling laat tevens weten dat de overlast in de Folkingestraat en omgeving honderden procenten hoger ligt dan het gemiddelde aan overlast in de gehele stad.

Eerder besluiten

Voor Amrujt Sijbolts van de Stadspartij is de maat eigenlijk al meer dan vol. Hij wil dat de gemeente de besluitvorming over de camera's naar voren haalt. Die staat nu gepland voor eind april. Sijbolts vindt dat onacceptabel.
'Blijven we nou koffie en thee drinken', vraagt hij zich af. 'Moeten we gezien de ernst niet eerder een besluit nemen? Die vraag stel ik vooral aan mijn collega-raadsleden. Als we de noodkreet van de bewoners willen beantwoorden moeten we eerder besluiten.'
Die mening werd niet ondersteund door met name GroenLinks. Die partij wil eerst meer informatie om vervolgens een besluit te kunnen nemen.