Plan voor duurzame energiecampus in Groningen

Plan voor duurzame energiecampus in Groningen
GRONINGEN - De Rabobank in Groningen heeft een plan bedacht voor een 'duurzame energiecampus'. De bank is bereid om te investeren in zo'n campus.
De campus moet onderdak bieden aan instellingen en bedrijven, die zich bezighouden met duurzame energie.
De gemeente Groningen roept een werkgroep in het leven, die het plan van de Rabobank gaat uitwerken.