Zestien sollicitanten voor burgemeesterschap Veendam

Het gemeentehuis van Veendam
Het gemeentehuis van Veendam © Marco Grimmon/RTV Noord
Zestien mensen solliciteren naar het ambt van burgemeester van de gemeente Veendam. Diegene die de baan krijgt, wordt de opvolger van burgemeester Sipke Swierstra die sinds 2013 waarnemer is in Veendam.
Inwoners en ondernemers mochten in de afgelopen maanden meedenken over wat voor burgemeester Veendam nodig heeft. 444 mensen hebben dat ook gedaan. Uit de opbrengsten bleek dat Veendammers het belangrijk vinden dat de burgemeester beschikt over humor en inlevingsvermogen.

Man of vrouw?

Commissaris van de Koning René Paas kondigde tijdens het vaststellen van de profielschets voor de burgemeester al aan geen informatie te geven over het aantal mannen en vrouwen dat gesolliciteerd heeft op de functie. Of van welke politieke partij de sollicitanten afkomstig zijn. 'Na een paar keer een niet al te grote opbrengst van brieven ben ik daarvan geheel genezen. Dat maakt het namelijk te gemakkelijk om de puzzel te leggen', zei CdK Paas toen.

Selectieprocedure van start

Nu start de selectieprocedure. De Commissaris van de Koning maakt een selectie op basis van de binnengekomen brieven en cv's, vraagt inlichtingen op en voert gesprekken met kandidaten. Op basis daarvan bepaalt hij welke kandidaten in aanmerking komen voor het burgemeesterschap.
Paas gaat vervolgens in gesprek met de vertrouwenscommissie uit de raad van Veendam over de lijst met kandidaten. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met een selectie van kandidaten en komt met een verslag van bevindingen aan de raad. In dat verslag is de aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de te benoemen kandidaat opgenomen.

Waarnemer

Sinds het vertrek van burgemeester Ab Meijerman in 2013 wordt het burgemeestersambt in de gemeente Veendam waargenomen. Sipke Swierstra is op 1 november 2013 benoemd tot waarnemend burgemeester en blijft dat tot het moment waarop de nieuwe burgemeester door de Kroon is benoemd. De benoeming gaat naar verwachting in september 2021 in.