'Tekort aan stageplekken door recessie'

GRONINGEN/DRENTHE - De opleiding van studenten in Groningen en Drenthe stagneert, doordat bedrijven door de recessie steeds minder bereid zijn om stagiairs te begeleiden. Dat constateert het Alfa-college, een Regionaal Opleidingen Centrum voor Noord- en Oost-Nederland.
Bedrijven zouden door de recessie geen geld en tijd meer kunnen vrijmaken om stagelopers goed te begeleiden.
Bestuurslid van het Alfa-college, Engel Antonides, spreekt van 'een groot probleem' wanneer er een tekort aan stageplekken is. Vooral voor beroepsopleidingen zijn stages van groot belang voor het totale onderwijsproces. Het probleem lijkt nog groter te worden nu zich steeds meer mensen bij het Alfa-college aanmelden en studenten langer doorstuderen.
Een oplossing kan volgens Antonides liggen in het binnen de school halen van mensen uit het bedrijfsleven.