Komen er boven Schier driehonderd meter hoge windmolens?

Hoe moet een windmolenpark ten noorden van de Waddeneilanden eruit komen te zien? Dat onderzoekt het Rijk.

In dit onderzoek moet ook de bouw van grote windturbines worden onderzocht, stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Die brengt adviezen uit aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over lopende projecten.

Verschillende molens onderzoeken

De commissie adviseert de minister om naast windturbines van tien megawatt ook turbines tot zestien megawatt te onderzoeken. Die zijn groter en kunnen een tiphoogte hebben tot driehonderd meter.

Door meerdere typen windmolens te onderzoeken, ontstaat volgens de commissie een beter beeld van het effect dat turbines hebben op vogels en vissen. Bij grotere turbines hoeft minder te worden geheid, wat positief kan zijn voor bruinvissen.

Windpark Gemini, het huidige windpark in de buurt van de Waddeneilanden, heeft molens die ongeveer twee keer zo laag zijn.

Bij het onderzoek wordt ook gekeken naar eventuele horizonvervuiling vanaf Schiermonnikoog. De commissie adviseert verder goed te kijken naar de gevolgen voor het Duitse Natura 2000-gebied Borkum Riffgrund en het Nederlandse natuurgebied Borkumse Stenen.

De locatie van het windmolenpark en de tracé keuze van de bijbehorende stroomkabel (Foto: TenneT)

Stroomkabels trekken

De locatie van het nieuwe windmolenpark is ruim zestig kilometer ten noorden van de Waddeneilanden, boven Schiermonnikoog. Voor de bouw zijn ook nieuwe stroomkabels nodig. De route hiervan is omstreden omdat die door Nationaal Park Schiermonnikoog gaan. De windmolens moeten in 2027 draaien.

Lees ook:
- Raad Schier over aanleg stroomkabel: ‘We zijn ons rot geschrokken!’
- Schiermonnikoog verwelkomt windparkplannen: 'Wij kiezen voor duurzame energie'
- Provincie 'erg blij' met windpark boven de Wadden

Meer over dit onderwerp:
natuur duurzaamheid windmolens
Deel dit artikel:

Recent nieuws