Conflict hoveniersbedrijf Peize voor de rechter: 'Gemeente voert zwabberbeleid'

Het conflict tussen het hoveniersbedrijf en de buren speelt al jaren
Het conflict tussen het hoveniersbedrijf en de buren speelt al jaren © Google Street View
Hoveniersbedrijf Albert de Boer in Peize en de naastgelegen buren van het bedrijf stonden dinsdagochtend lijnrecht tegenover elkaar voor de rechtbank in Groningen. De partijen worden het maar niet eens over de bedrijfsactiviteiten op het perceel aan De Pol.
De gemeente Noordenveld heeft De Boer bevolen de activiteiten van het hoveniersbedrijf aan te passen of te verplaatsen. De buren ervaren geluidsoverlast en willen dat het bedrijf stopt, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan.

'Gemeente doet niets'

De kwestie sleept al bijna een jaar. 'Het is heel vervelend om telkens met de gemeente een discussie te moeten voeren. Die moddert maar wat een en voert een zwabberbeleid. Die doet nu niets of tot nu toe een heel klein beetje', zei de buurman tegen de rechter.

Atypisch

Het is inderdaad 'een atypische situatie', begon de rechter de zitting. De partijen zijn al ruim een jaar met de gemeente in gesprek over de vermeende overlast. Direct daarop liet de gemeente weten dat er geen maatregelen zouden worden genomen en gaf in september een zogeheten gedoogbeslissing af. Die werd in januari echter weer ingetrokken.
Het kan wat ons betreft niet snel genoeg afgelopen zijn
Buren van het hoveniersbedrijf
De situatie is zodanig veranderd dat gemeente nu wel maatregelen neemt. Dit kwam volgens de woordvoerder van de gemeente doordat de buren een handhavingsverzoek indienden en een geluidsrapportage aanleverden. 'Op 3 december kwam opnieuw een verzoek tot handhaving binnen en hebben we de situatie heroverwogen', zei de woordvoerder.

Te weinig tijd

De gemeente legde de hovenier een dwangmaatregel op. De Boer moet voor 1 mei drie silo's afbreken die hij gebruikt voor grondopslag en groenafval. Ook mag na die datum op zijn terrein geen shovel of vrachtwagen worden gebruikt voor het laden en lossen.
De buren willen echter dat De Boer met alle bedrijfsactiviteiten naast hun deur stopt. De Boer vindt dat hij te weinig tijd heeft om te kunnen voldoen aan deze maatregelen.
Wat betreft de buren kan het niet snel genoeg: het afbreken van de silo's mag wat hen betreft op 1 mei klaar zijn. Maar alle overige bedrijfsactiviteiten moeten per direct stoppen, vinden de buren.

Ruim zicht vertroebeld

De buren wonen vanaf 2008 in Peize. Drie jaar later kwam het echtpaar De Boer naast hen te wonen. Het uitzicht over de velden werd vertroebeld door bulten groen en zand en bouwmaterialen op het perceel van de hovenier.
Het laden en lossen gaat in de weekenden gewoon door
Buurman van het hoveniersbedrijf
De bedrijfsactiviteiten en ook het lawaai namen vooral de laatste drie jaar aanzienlijk toe, zeggen de buren. Ze hebben niet alleen last van draaiende motoren van busjes en vrachtwagens tijdens het laden en lossen, maar ook het gegooi van groenmaterialen in de silo's. 'Ook particulieren komen daar zand halen of storten, dit gaat in de weekenden gewoon door', zei de buurman tegen de rechter.
De Boer bestreed dit verhaal: derden komen niet op het bedrijf voor halen en storten. 'Dit doen wij allemaal zelf', zei de hovenier.

Agrarische bestemming

De Boer kocht onlangs in Peize een perceel van 6000 vierkante meter. Op dat perceel ligt een agrarische bestemming en staan nu nog kerstbomen.
Het is alsof ze ons kapot willen hebben
Mevrouw De Boer over haar buren
De hovenier ziet graag dat hij daar zijn materialen mag opslaan. Maar de gemeente doet moeilijk, zei hij tegen de rechter. De woordvoerder van de gemeente weet van de aankoop van dat perceel af: 'We moeten eerst beoordelen of wat De Boer wil, past binnen dat bestemmingsplan'.
Volgens De Boer doet hij er alles aan om zijn buren tegemoet te komen. Hij heeft het laden en lossen beperkt en de genoemde vrachtwagen komt niet vaker dan eens per week.

'Geen burenruzie'

'Ik wil graag met de buren in gesprek blijven, maar dat lijkt onmogelijk. Het is alsof ze ons kapot willen hebben', klonk mevrouw De Boer geëmotioneerd.
De buren zijn op hun beurt stellig: 'Hier is geen sprake van een burenruzie. Een bedrijf zoals De Boer heeft, kan niet op die plek. Het mag ook ook niet, vanwege de woonbestemming die daarop rust.'