Raad van State: uitspraak Windpark N33 hoeft niet over

De Raad van State heeft het herzieningsverzoek van Stichting Platform Tegenwind N33 en een inwoner van Muntendam afgewezen.

Partijen hoopten met het inbrengen van nieuwe informatie over onder meer PFAS, luchtkwaliteit en de inspraakprocedure herziening van een eerdere uitspraak af te dwingen.

De Raad van State bepaalde op 29 mei 2019 dat de plannen voor windmolenpark N33 aan alle eisen van de wet voldeden.

Stikstof

Tegenwind N33 vindt dat de Raad in die uitspraak geen enkele rekening heeft gehouden met haar eigen uitspraak over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), die ook betrekking heeft op Windpark N33.

De Raad is het daar niet mee eens en stelt dat de actiegroep sowieso niet belanghebbend was en is bij een oordeel over de eventuele stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. En dat is niet veranderd door de PAS-uitspraak.

Te laat

Tegenwind N33 wees de Raad verder op een onderzoek van een chemisch deskundige, waaruit blijkt dat de windturbines voor een grotere ammoniak(stikstof)neerslag zorgen op nabijgelegen Natura-2000 gebieden.

Het desbetreffende rapport is van november 2019, een paar maanden na de einduitspraak over het windparkplan. Alleen cruciale gegevens die dateren van vóór de uitspraak, die wel bekend hadden moeten zijn, maar dat om een of andere reden niet waren, kunnen tot een herziening van een uitspraak leiden, aldus de Raad.

Zoutwinning

Hetzelfde geldt voor het veiligheidsprobleem van mogelijk onstabiele bodem door zoutwinning. Maar dat bericht is van 3 juni 2019, ook daags na de einduitspraak en daarmee te laat ingebracht.

Ook andere bezwaren die Tegenwind en anderen hebben ingebracht vallen buiten de termijn waarin ze nog een rol hadden kunnen spelen bij de uitspraak van mei 2019.

Windpark N33, met 35 windmolens, draait sinds eind 2020 in de testfase. Uit onderzoek blijkt dat de molens een opvallende hoeveelheid laagfrequent geluid produceren.

Lees meer:
- Raad van State: Windpark N33 mag er komen
- Ministerie wil omwonenden windpark N33 niet direct compenseren
- Asbestdumpingen en bedreigingen: zo ver gaat het verzet tegen windmolens

Meer over dit onderwerp:
N33 duurzaamheid stikstof windmolens
Deel dit artikel:

Recent nieuws