Komst van zonnepark, hyperloop én hoogspanningsstation wordt polderbewoners te veel

Nu is er nog een weids uitzicht in de Lagelandpolder. De polder ligt ingeklemd tussen het Slochterdiep en het Eemskanaal en was voorbestemd als woonwijk. Dat plan heeft de gemeente Groningen voorlopig in de ijskast gezet.

Het stadsbestuur wil er eerst andere dingen bouwen: het hyperloop testcentrum, een zonnepark en een hoogspanningsstation. Omwonenden vinden dat allemaal te veel worden.

Schandvlek of prachtplek?

Als de gemeenteraad gaat instemmen met de plannen dan verdwijnt eveneens het weidse uitzicht van de bewoners van de aanpalende Zuiderweg. 'Laat de polder geen schandvlek worden, maar maak er een prachtplek van', zegt bewoonster Heike Of woensdagavond tegen politiek Groningen.

Bewoners vrezen plannen

Voor- en tegenstanders van het plan hebben woensdagavond de gelegenheid gekregen om hun verhaal te doen. Diegene die zich lieten horen waren niet bepaald te spreken over de plannen en handelswijze van de gemeente. Het is niet voor het eerst dat omwonenden hun stem lieten horen. Omwonenden vinden dat de plannen in de polder zijn gepresenteerd als een voldongen zaak. 'Wat is meepraten als je keer op keer voor voldongen feiten wordt geplaatst', zegt Of. De polderbewoners die van zich lieten horen waren het er unaniem over eens: de gemeente heeft geen fatsoenlijk overleg gevoerd met de omwonenden.

Erik Schoppen, eveneens bewoner van de Zuiderweg, laat namens meerdere bewoners weten dat ze niet per definitie tegen de plannen zijn, maar wel tegen de grootte ervan. De gemeente wil een zonnepark van 156 hectare aanleggen.

'Nieuwe feiten en spelregels'

'Teveel', zegt Schoppen die van mening is dat het zonnepark met de helft gereduceerd kan worden door panelen op daken te leggen. 'Er is dan ruimte voor biodiversiteit en dierenleven', betoogt hij. 'Er ontstaat een ontmoetingsplek voor alle inwoners. Een plek waar duurzaam leven kan worden uitgelegd aan een nieuwe generatie op een positieve manier.' Ook Schoppen hekelt de wijze waarop de gemeente heeft gecommuniceerd over de plannen. 'De bewoners voelen zich onder druk gezet, iets wat niet past in een democratie.'

Volgens bewoonster Cinty Visker komt de gemeente continu met nieuwe spelregels en feiten. 'De contouren stonden al vast; de hyperloop kwam er én het zonnepark kwam er. Waar mag je dan nog over meebeslissen?'

Wethouder kent de bezwaren

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) hoorde ook de bezwaren van de omwonenden. Hij liet desgevraagd weten dat de geluiden niet nieuw voor hem zijn. 'We zijn lang met de mensen in gesprek, al meer dan anderhalf jaar. We weten wat ze wel willen en we weten wat ze niet willen.'

Ook de wethouder concludeert dat de omwonenden zich niet gehoord voelen. 'Ik vind het wel jammer dat men voelt dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van wat er speelt', zegt hij over de ontwikkelingen in de Lagelandpolder. 'We hebben geprobeerd om het zo goed mogelijk uit te leggen en dat is de situatie zoals die nu is.'

Broeksma wil voorlopig geen pas op de plaats maken met de ontwikkelingen. Hij laat weten dat de gemeente heeft geluisterd naar de bezwaren en ook aanpassingen heeft gedaan aan de plannen, zoals het verkleinen van het zonnepark.

Zonnepark Haren

De wethouder heeft in korte tijd te maken met twee lastige zonneparkdossiers. De gemeente is nog altijd van plan om een zonnepark aan te leggen in het Drentsche Aa-gebied. Dat zorgde eveneens voor ophef. Daar maakt de wethouder wel een pas op de plaats.

'Daar zijn heel veel reacties op gekomen en daarvan zeggen we; kennelijk hebben we iets niet goed gedaan. Daar doen we even een stap terug. De mensen stellen dat op prijs.'

Ondanks de vele reacties van de polderbewoners wil de wethouder wel doorpakken in de Lagelandpolder. Dat kan volgens de wethouder omdat er al geruime tijd met de omwonenden wordt gesproken. 'We denken eigenlijk dat we alles weten om een weloverwogen besluit te nemen', concludeert Broeksma.

'Hyperloop wordt hoger en hoger'

Niet alleen bewoners uit de gemeente Groningen lieten hun stem horen. De polder ligt op de grens van de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. Henk Nijeboer woont in die laatstgenoemde gemeente. Ook hij vreest de plannen, waaronder de komst van de Hyperloop.

'Het landschap wordt ontsierd door de grote buis van de hyperloop. Die gaat dwars door de polder lopen en wordt bij elke update hoger en hoger dan in de oorspronkelijke plannen het gevolg was.' Nijeboer noemt het onverteerbaar voor de omwonenden.

Later deze maand gaat de Groninger gemeenteraad in debat over de plannen van het stadsbestuur.

Lees ook:
- Zonnepark Meerstad krijgt vorm: 156 hectare panelen moeten er in 2023 liggen
- Polderbewoners Lageland eisen 'echte' inspraak over hyperloop
- Omwonenden schrikken van komst hyperloop: 'Door de strot geduwd'

Deel dit artikel:

Recent nieuws