Bezwaren van tafel: Westerkwartier geeft groen licht voor kindcentrum Marum

Een schets van het IKC in Marum.
Een schets van het IKC in Marum. © Gemeente Westerkwartier
De gemeenteraad van Westerkwartier legt de bezwaren van omwonenden naast zich neer en geeft toestemming voor de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) in Marum. Dat bleek woensdagavond tijdens een raadsoverleg.
De gemeente werkt al jaren aan plannen voor de bouw van het IKC op het trainingsveld van sportpark De Holten in Marum.
Basisscholen OBS De Springplank en CBS De Bron verhuizen naar het nieuwe pand. Bovendien nemen een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, een consultatiebureau en de muziekschool van Kunstkwartier hun intrek in het IKC. Zo krijgen alle partijen met een functie voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Marum een plek in één gebouw,

Bezwaren van omwonenden

Om de bouw mogelijk te maken, is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. De plek heeft nu het stempel ‘sport’, dat moet ‘maatschappelijk’ worden.
Belangstellenden konden de plannen eind vorig jaar inzien. De gemeente Westerkwartier ontving daarop vier bezwaren van omwonenden. Zij zijn bang dat het gedaan is met de rust in de wijk na de komst van het IKC. Bij de plannen zou onvoldoende rekening zijn gehouden met geluids- parkeer- en verkeersoverlast.
Een kaart van het sportpark in Marum. In het linker zwart omlijnde rechthoek moet het IKC komen.
Een kaart van het sportpark in Marum. In het linker zwart omlijnde rechthoek moet het IKC komen. © Gemeente Westerkwartier
De gemeente laat in een reactie op de bezwaren weten dat het IKC op ruimschoots voldoende afstand van de huizen staat. Bovendien heeft ze akoestische onderzoeken laten uitvoeren, waaruit blijkt dat het stemgeluid van spelende kinderen de grenswaarden niet overschrijdt.

Parkeren

Parkeren gebeurt straks op het bestaande terrein aan de Hoornweg, omdat die parkeerplaats aan de doorgaande route is. Het is daarom onlogisch om een plek in de woonwijk te zoeken, stelt de gemeente.
In het raadsoverleg steunden alle partijen de plannen van de gemeente. Bezwaren van omwonenden hebben volgens de raad voldoende aandacht gehad. Er zijn nog wel zorgen over de verkeersveiligheid.
Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) zei dat een klankbordgroep naar de verkeerssituatie gaat kijken. 'Het is onze grote wens om een fietspad aan te leggen. Daar gaan we alles voor in het werk stellen.'

Plan ligt er al sinds 2018

De voormalige gemeente Marum reserveerde in 2018 al geld voor de bouw van het IKC. Na de herindeling constateerde de gemeente Westerkwartier dat er meer geld nodig was door prijsstijgingen.
Bovendien is een nieuwe berekening gemaakt van leerlingenaantallen in de nieuwe gemeente. Dat had invloed op de omvang van het schoolgedeelte.
De plannen worden op 21 april als hamerstuk behandeld in de gemeenteraadsvergadering van het Westerkwartier. Als alles volgens plan verloopt, kan het IKC na de zomervakantie van 2022 in gebruik worden genomen.