Groenlinks: Opheldering over tekorten Volkskredietbank

WINSCHOTEN - GroenLinks in Winschoten wil opheldering van wethouder Hans Klopstra over de tekorten bij de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen.
De Volkskredietbank heeft grote problemen en kampt met een tekort van honderdduizenden euro's. Klopstra is namens Winschoten vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke regeling kredietbank.
GroenLinks zegt dat de wethouder nooit aan de Winschoter gemeenteraad heeft gerapporteerd over de moeilijkheden bij de bank.