Heikikkers met dril en al verhuisd

GRONINGEN - Vrijwilligers zijn dinsdagavond begonnen met het verhuizen van heikikkers van bedrijventerrein Eemspoort in de stad Groningen.
Heikikkers zijn bijna uitgestorven in ons land en staan op de lijst van bedreigde diersoorten. Dit jaar zit er een vrij grote populatie op Eemspoort. De bedrijvigheid op dit industrieterrein moet worden stilgelegd als de zeldzame kikkers daar blijven. De diertjes worden daarom met dril en al verhuisd naar een natuurterrein met drie speciaal gegraven poelen.