Winkeliers vangen steeds vaker zelf dieven

GRONINGEN - Ondernemers in onze provincie vatten steeds vaker zelf winkeldieven in de kraag. Dit blijkt uit cijfers van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Groningen.
Sinds een jaar krijgen winkeliers, die een dief overdragen aan de politie, een vergoeding van 150 euro. Dit geld wordt verhaald op de dieven.
Opvallend is wel dat veel winkeliers in de stad Groningen nog niet meedoen. Zij doen vaak zelfs geen aangifte van winkeldiefstal.