Meer verkeersdoden in onze provincie; hoogste aantal in vijf jaar

Fikse stijging van het aantal verkeersdoden in onze provincie
Fikse stijging van het aantal verkeersdoden in onze provincie © RTV Noord/archief
In de provincie Groningen kwamen vorig jaar 27 mensen om het leven in het verkeer. Dat blijkt uit nieuwste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twaalf van de 27 verkeersdoden waren automobilisten en in zes gevallen ging het om fietsers.
Het aantal verkeersdoden in Groningen is het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Tussen 2017 en 2019 daalde bovendien het aantal verkeersdoden. In totaal waren er in heel Nederland land vorig jaar 610 verkeersdoden te betreuren. Dat was een daling ten opzichte van 2019.

Schommelingen

Voor zowel de provincie Groningen als het hele land geldt dat er over de afgelopen tien jaar geen duidelijke stijgende of dalende trend zichtbaar is in het aantal verkeersdoden. In Groningen zijn de jaarlijkse schommelingen wel groter. Dat komt doordat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers hier klein is ten opzichte van het hele land.

Meeste fietsdoden

Landelijk vielen de meeste dodelijke slachtoffers onder fietsers. Het ging vorig jaar om 229 fietsdoden, het hoogste aantal in 25 jaar. Bij alle andere verkeerstypen steeg het aantal dodelijke slachtoffers niet.
Hieronder zie je het aantal verkeersdoden van de afgelopen tien jaar. Je kunt ook de andere provincies bekijken. Lees verder onder de grafiek.

Invloed coronamaatregelen

Vorige week kwam een rapport uit over verkeersveiligheid in Nederland. Uit dat rapport van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau Via, blijkt onder meer dat tijdens de lockdowns de kans om slachtoffer van een ongeval te worden groter was. Het aantal verkeersongevallen nam vorig jaar sterker af dan het aantal verkeersslachtoffers.
'Er is flink minder autoverkeer en toch dalen de slachtoffercijfers van onder andere voetgangers en fietsers weinig', zo is te lezen in dit rapport. 'Een verklaring hiervoor wordt mede gezocht in de hogere rijsnelheden, met name op de wegen met veel minder verkeer.'
Voetgangers en fietsers zijn dus kwetsbaarder geworden. Via noemt dit een belangrijke conclusie. 'In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, wordt ingezet op het promoten van langzaam verkeer om steden bereikbaar en leefbaar te houden door de auto te weren. Maar hiernaast is dus ook extra aandacht noodzakelijk voor de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemer. Zeker als de wegen minder druk worden door effectief beleid, geeft dit ruimte aan het gemotoriseerde verkeer om harder te gaan rijden. Dat maakt de situatie onveiliger.'
Wat concrete onveilige verkeerspunten zijn in de provincie komt bij RTV Noord komende zaterdag in een achtergrondverhaal.