Fûgelpits wordt belangrijkste vogelopvang

Fûgelpits wordt belangrijkste vogelopvang
MODDERGAT - De Fûgelpits in Moddergat wordt bij olierampen op zee het belangrijkste opvangcentrum in het Noorden voor vogels die met olie besmeurd zijn.
Als er iets als een olieramp gebeurt neemt de Fûgelpits de opvang van vogels langs de kust van Groningen, Friesland en de Waddeneilanden voor haar rekening. Rijkswaterstaat coördineert in zo'n geval de opvang en in bepaalde gevallen helpt die meebetalen. Het is de bedoeling dat vanaf nu ook mensen binnen de vogelopvang opgeleid worden. Tot voor kort was de opvang niet erg strikt georganiseerd.
Donderdag werd in Kijkduin een overeenkomst tussen de vijf kustopvangcentra, Rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV ondertekend.