Nieuw: compensatie voor gedaalde waarde bedrijfspanden bevingsgebied

Schade aan een huis in Den Horn waar de eigenaar en het IMG het niet over eens worden
Schade aan een huis in Den Horn waar de eigenaar en het IMG het niet over eens worden © Tristan Braakman
Eigenaren van bedrijfspanden in het Groningse aardbevingsgebied kunnen vanaf 1 juli een vergoeding aanvragen voor waardevermindering van hun bezit. Dat heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bekendgemaakt.
De regeling wordt in etappes ingevoerd. Voorlopig gaat het alleen om al verkochte bedrijfspanden in (de voormalige gemeenten) Appingedam en Loppersum. Het is de bedoeling dat de regeling later wordt uitgebreid naar de andere gemeenten in het aardbevingsgebied.

Omzet kan van invloed zijn

Hoe snel dat gaat, hangt af van de ervaringen die de eerste fase worden opgedaan. Volgens het IMG is het namelijk op dit moment nog niet zeker of de waardedaling van bedrijfspanden als gevolg van de gaswinning en de aardbevingen kan worden vastgesteld en vergoed.
Het IMG wil van ondernemers weten wat zij van de procedure vinden. Zij moeten meer doen om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor hun bedrijfspand(-en) dan eigenaren van woningen. De kans bestaat dat zij inzage in hun boekhouding moeten geven, omdat verandering in hun omzet invloed kan hebben op het vaststellen van hun vergoeding.

Rekenmodel

Voor woningen bestaat er sinds september vorig jaar al een soortgelijke regeling. Daarvoor is een rekenmodel ontwikkeld dat wordt gebruikt om de vergoeding vast te stellen. Het IMG probeert dat ook te doen voor bedrijfspanden en laat zich daarbij adviseren door een aparte commissie. Het IMG verwacht dat het zeker anderhalf jaar duurt voordat dit model er is. De ontwikkeling van het vergoedingsmodel voor woningeigenaren kostte enkele jaren.

De procedure

Er zal bij elke aanvraag een deskundige worden aangesteld die op maat via een taxatie de eventuele schade moet vaststellen en begroten. De procedure lijkt op die van het vaststellen van aardbevingsschade.
Die procedure gaat als volgt: 1. aanvraag indienen 2. aanwijzen deskundige 3. zienswijze op deskundige 4. advies 5. zienswijze op advies 6. voorbereiding van het besluit 7. vaststellen van het besluit. De beslistermijn is eveneens op vijftien maanden gesteld.

Jaarlijks vierhonderd bedrijfspanden verkocht

In de provincie Groningen staan ongeveer 14.000 gebouwen met andere functies dan wonen, zoals winkels, fabriekshallen, agrarische stallen, etc. De waardeontwikkeling van dergelijke gebouwen is in veel opzichten niet te vergelijken met die van woningen. De afgelopen jaren zijn in Groningen naar schatting vierhonderd bedrijfsgebouwen per jaar verkocht.