CDA-enquête wijst uit: 'Meerderheid ervaart geen parkeerprobleem'

Straks overal betalen voor parkeren in Stad?
Straks overal betalen voor parkeren in Stad? © ANP
Inwoners van stadswijken, die binnenkort te maken krijgen met betaald parkeren, ervaren op dit moment geen parkeerproblemen. Ze zien dan ook geen noodzaak om over te gaan tot betaald parkeren. Dat concludeert het CDA naar aanleiding van hun enquête over de uitbreiding van betaald parkeren in Groningen.
Burgemeester en wethouders willen de komende tijd in meerdere wijken een betaald parkeerregime invoeren. Het gaat om de wijken Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Van die wijken zijn Helpman en Coendersborg als eerste aan de beurt.
Oppositiepartij CDA heeft grote twijfels over de beweegredenen van het stadsbestuur. De bestuurders zeggen betaald parkeren in te voeren als er draagvlak is onder de bewoners. Volgens de christendemocraten blijkt nergens uit dat er sprake is van draagvlak. Daarom besloot de partij dat zelf te onderzoeken.

Paddepoel

CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens: 'Er wordt wel drie keer uitgebreid onderzoek gedaan naar het draagvlak voor windmolens, maar dit onderzoek weigeren ze te doen. We hebben ze meerdere keren de kans gegeven. Ze willen zo'n onderzoek gewoon niet omdat de uitkomsten ze niet uitkomt.'
In totaal reageerden meer dan 1700 mensen op de enquête van de partij. De meeste reacties, 410, kwamen uit Paddepoel. Daaruit blijkt dat daar 72 procent van de respondenten tegen de invoering van betaald parkeren is. 57 procent van de respondenten ervaart ook geen tekort aan parkeerruimte. Het stadsbestuur wil het er wel invoeren.
'Ik denk dat je op dit moment heel goed ziet dat er door heel veel mensen nog geen parkeerprobleem wordt ervaren', zegt raadslid Herman Pieter Ubbens. Er zijn ook plekken waar wel draagvlak. 'Dan gaat het om de wijken die grenzen aan gebieden waar al wel wordt betaald voor een parkeerplek. Ik moet er wel bijzeggen dat het daar fiftyfifty is.'

'Wat wij doen is goed'

Corpus den Hoorn, een wijk die ook op de nominatie staat, heeft volgens het CDA ook geen behoefte aan betaald parkeren. 82 procent van de 247 respondenten vindt het niet nodig. 'De manier waarop de gemeente nu te werk gaat is slecht', zegt Ubbens. 'Je moet het alleen invoeren op plekken waar het probleem wel wordt ervaren. Op die manier luister je wél naar de burgers. Nu zegt de gemeente: 'Wij weten wel wat goed voor u is.'
Van de meer dan 1700 respondenten concludeert 74 procent dat het betaald parkeren niet nodig is, simpelweg omdat ze geen parkeeroverlast ervaren. Ubbens is van mening dat zijn partij iets heeft gedaan wat de gemeente nalaat; namelijk draagvlak zoeken. 'Er wordt niks gedaan om draagvlak te creëren. Dat zeggen ze wel, maar ze doen het niet. Ze voeren het nu op veel plekken in één klap in omdat ze dat makkelijker vinden. Zeg dat dan, wees open.'
Het is nog niet bekend of de enquête ook door de gemeenteraad besproken gaat worden.