Hovenier moet silo's afbreken wegens overlast

De rechtbank in Groningen
De rechtbank in Groningen © Gijs Meester/RTV Noord
Hovenier Albert de Boer in Peize moet voor 1 mei de sleufsilo's op zijn terrein aan De Pol in Peize afbreken. Dat heeft de bestuursrechter in Groningen beslist. De Boer mag ook zijn shovel niet meer gebruiken.
De buren ondervinden overlast van zijn activiteiten. Ze zagen liever dat het hoveniersbedrijf in zijn geheel stopt, maar dat vond de rechter een stap te ver.
Het hoveniersbedrijf van De Boer staat er in strijd met het bestemmingsplan, maar de gemeente Noordenveld had hem in september laten weten dat zijn activiteiten zouden worden gedoogd. Later kwam de gemeente daar op terug, omdat de buren overlast ondervinden. De Boer moest de silo's per 1 mei afgebroken hebben en mocht vanaf die datum ook zijn shovel niet meer gebruiken. Hem werd een dwangsom in het vooruitzicht gesteld als hij daar aan niet zou voldoen.

'Gedogen is geen vergunning'

De Boer vindt dat hem beloftes zijn gedaan die niet worden nagekomen. Bovendien zou het hem niet lukken om de silo's op zo'n korte termijn af te breken. Ook vindt hij de dwangsom veel te hoog. Volgens de rechter heeft het gedogen van de bedrijfsactiviteiten geen definitief karakter. Het is geen vergunning, maar slechts een brief waarin staat dat een overtreding voorlopig wordt toegestaan. De gemeente mag daar op terugkomen wanneer bijvoorbeeld de belangen van derden een rol gaan spelen.

Buren: 'direct afbreken'

De rechter oordeelde dat een dwangsom nu eenmaal hoort bij een handhavingsbesluit. Hiervan kan alleen worden afgeweken, wanneer er zicht zou zijn op een legalisatie, maar daarvan is hier geen sprake. De Boer weet vanaf 23 december dat hij de silo's moet afbreken. Hij heeft volgens de rechter voldoende tijd gehad. De datum 1 mei duurde de buren weer te lang. Wat hen betreft werd de boel per direct afgebroken. Maar dat noemde de rechter niet reëel. De tijd die de hovenier heeft gekregen, is volgens de rechter niet onredelijk lang.

Meer onderzoek

De rechter verwacht dat straks een groot deel van de overlast is weggenomen. Hovenier De Boer heeft nog een bezwaarschrift ingediend dat donderdag 29 april wordt behandeld door de bezwarencommissie van de gemeente Noordenveld. De rechter vindt dat de gemeente in kader van die bezwaarprocedure meer moet onderzoeken welke activiteiten, behalve de bedrijfsactiviteiten waarvoor nu een dwangsom is opgelegd, nog meer niet mogen op het perceel.