Help RTV Noord mee met het doorspitten van de Shell Papers

Help ons mee met het doorzoeken van de Shell Papers
Help ons mee met het doorzoeken van de Shell Papers © RTV Noord
Hoe innig is de band tussen de Nederlandse overheid en Shell? En welke gevolgen heeft die relatie voor ons inwoners? Om deze vragen te beantwoorden zoeken we jouw hulp.
Samen met Platform Authentieke Journalistiek (PAJ), Follow the Money en RTV Drenthe onderzoeken we zo’n 100.000 documenten die met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn opgevraagd.
Duik in de Shell papers

Eerste documenten vrijgegeven

De gemeente Assen heeft inmiddels de eerste 2500 documenten vrijgegeven. Ondanks stevige druk van het ministerie van Economische Zaken (EZK) om dat niet te doen. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen geven dit jaar ook documenten vrij.
Het wordt een enorme klus om al die documenten te analyseren. Daarbij roept het team van journalisten de hulp in van het publiek: kijk met ons mee, is de boodschap. Met als motto: samen zien en weten we meer.
Help ons
In het onderzoeksdossier Shell Papers staan nu ruim 2500 documenten (zo’n 17.000 pagina’s) online, afkomstig van de gemeente Assen. De komende maanden verwachten we daar nog tienduizenden documenten aan toe te voegen.
Een team van journalisten is hard aan het werk om de documenten door te nemen. Daarbij willen we ook jou vragen om ons te helpen.

Zo kun je ons onderzoek helpen:
- Ga naar de documenten en toets in onze zoekmachine een term in waarvan jij denkt dat het resultaat oplevert;
- Neem zoveel documenten door als je wil;
- Kom je iets tegen waarvan je vindt dat de redactie ernaar moet kijken? Klik dan op het duimpje omhoog in antwoord op de vraag ‘is dit document belangrijk?’. Laat eventueel ook weten waarom je het document relevant vindt voor het onderzoek;
- We verwachten niet dat je alle documenten voor ons doorneemt. Je helpt ons al enorm als je één document leest;
- Mocht je zelf expertise hebben over een onderwerp in een document waarover je ons tipt, dan vragen we je om dit ook te melden.

De invloed van Shell

Royal Dutch Shell is ’s werelds grootste private olie- en gasbedrijf en één van de tien grootste bedrijven ter wereld. Shell’s historische betekenis voor de Nederlandse economie en samenleving is dan ook enorm.
Sinds de oprichting eind negentiende eeuw onderhoudt het oliebedrijf nauwe banden met de Nederlandse overheid. Dat roept vragen op. Hoe - en door wie - vindt de afweging van de verschillende belangen plaats? Hoe steekt de relatie tussen Shell en de overheid in elkaar? En wat zijn de gevolgen?

Het project in het kort

Om daar een antwoord op te krijgen zijn de zeventien Wob-verzoeken ingediend bij evenzoveel overheidsinstanties. Het ministerie van EZK neemt al snel de regie in handen. Na de nodige juridische haarkloverij worden driekwart jaar later dertien van de zeventien Wob-verzoeken afgewezen.
De vier die wel worden gehonoreerd komen uit Noord-Nederland. Het ministerie van EZK voert de druk op en dringt er bij de noordelijke overheden op aan ook de boeken gesloten te houden. Maar die bezwijken niet en besluiten de gevraagde documenten wel aan de openbaarheid prijs te geven. Met de gemeente Assen als voorloper. Die geeft als eerste 2500 documenten vrij.

Kennis over gaswinning

Dat is ook het moment dat RTV Drenthe en RTV Noord bij de Shell Papers betrokken raken. Vanwege hun grote kennis over de gaswinning en alle gevolgen van dien, worden journalisten van beide omroepen aan het onderzoeksteam toegevoegd.
Het noordelijk onderzoeksteam bestaat uit de journalisten Hjalmar Guit (RTV Drenthe), Tristan Braakman (RTV Noord), Egbert Minnema (RTV Noord), Petra Wijnsema (RTV Drenthe), Mario Miskovic (RTV Noord) en Goos de Boer (coördinator).
Na Assen volgen binnenkort de gemeente Groningen en de provincies Drenthe en Groningen. In totaal gaat het dan al om naar verwachting 100.000 documenten, die onder de loep genomen moeten worden om een beeld te krijgen van die band tussen de overheden en Shell en NAM.

Juridische strijd

En wat de strijd met het ministerie van EZK betreft. De betrokken journalisten zijn tegen de dertien afwijzingen in bezwaar gegaan. Vanwege de coronacrisis vinden de eerste zittingen pas in de komende maanden plaats. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kun je je abonneren op het Shell Papers-dossier.
Ondertussen heeft het Shell Papers-team hard gewerkt om de digitale infrastructuur op te tuigen die nodig is om de documenten te doorzoeken. De journalisten van FTM, PAJ, RTV Drenthe en RTV Noord maken daarbij gebruik van speciaal door het bedrijf Indica ontwikkelde software.

Miljoen pagina's

Dat is hard nodig. De 2500 documenten uit Assen alleen beslaan al 17.000 pagina’s. En die gemeente is het kleinste bestuursorgaan dat het verzoek ontving. Als de volgende drie overheidsorganen klaar zijn, zal deze berg snel in omvang toenemen. Zo verwacht de provincie Groningen zo’n 50.000 documenten - meer dan een miljoen pagina’s - te leveren.
Op de site van Follow The Money staat een gedetailleerd verslag van twee jaar strijd rond de Shell Papers.