Het gaat hard om hard in Pekela over de subsidiestop voor de tennisverenigingen

De laatste bal is nog niet geslagen over de subsidie in Pekela
De laatste bal is nog niet geslagen over de subsidie in Pekela © Kyle Burkholder/Flickr (Creative Commons)
De tennisverenigingen in Oude en Nieuwe Pekela krijgen de jaarlijkse subsidie van bijna zesduizend euro niet meer overgemaakt. Reden: de gemeente Pekela moet bezuinigen.
De verenigingen vroegen de Pekelder politiek om toch anders te besluiten, maar tevergeefs. Wat dreigt is een rechtszaak, omdat de verenigingen vinden dat hun subsidie helemaal niet ingetrokken mag worden.

Subsidie

Het gaat om onderhoudssubsidies voor LTC in Oude Pekela en TC in Nieuwe Pekela. Zij krijgen sinds 1994 geld van de gemeente Pekela.
In de afspraak met de gemeente staat, zo vertellen de tennisverenigingen, zwart op wit dat de gemeente alleen de subsidie kan intrekken als de clubs een wanprestatie leveren. Daarvan is volgens hen geen sprake. Daarom denken de verenigingen dat zij sterk staan als het op een rechtszaak aankomt.

‘Onsympathieke beslissing’

De politiek baalt dat zij dit besluit heeft moeten nemen, maar ziet geen andere uitweg. Er moet hoe dan ook bezuinigd worden. De SP: ‘Je komt als raad voor onsympathieke beslissingen te staan. Dit is daar één van. Maar hoe vervelend het ook is, wij zien geen mogelijkheid om anders te besluiten.’
Samen voor Pekela vindt dat de verenigingen best naar zichzelf mogen kijken. ‘De voetbal-, basketbal- en badmintonverenigingen in Pekela vragen veel meer contributie van hun leden dan de tennisverenigingen. Soms zelfs meer dan het dubbele. Wij vinden de contributie die u vraagt aan de lage kant. Misschien is het verstandig om naar uw eigen contributie te kijken.’ De PvdA sluit zich aan bij die woorden, ook zij vindt de contributie 'wel heel erg laag'.

Contributie verhogen?

Leden van de tennisclubs betalen ongeveer honderd euro per jaar. Henk Jan Lesterhuis, voorzitter van de tennisvereniging in Nieuwe Pekela, baalt van het besluit om de subsidies in te trekken. De contributie zomaar verhogen is volgens hem iets te kort door de bocht. ‘Als wij dat doen, kan ons dat behoorlijk wat leden kosten.’
Wethouder Bé Schollema (PvdA) hoopt dat de verenigingen afzien van een gang naar de rechter. 'Ik blijf graag goed in gesprek met alle sportverenigingen, dat is belangrijk. En de deur staat open. Maar die kan ik niet open laten staan als ik moet wachten op de uitspraak van een rechter. Ik hoop daarom ook dat wij gewoon met elkaar in gesprek blijven en dat een rechtszaak niet nodig is.'