Rekenkamer onderzoekt ambtenaren gemeente Groningen

GRONINGEN - De rekenkamercommissie van de stad Groningen doet dit jaar onderzoek naar het aantal ambtenaren van de gemeente. Dat staat in het jaarplan 2009 dat de commissie heeft aangeboden aan de gemeenteraad van Groningen.
De commissie doet voor de gemeenteraad onderzoek naar doelmatigheid van het gemeentelijk beleid. Uit gegevens blijkt dat de omvang van het ambtelijk apparaat gestaag groeit en dat er steeds meer externe deskundigen worden ingehuurd. De commissie wil uitzoeken hoe dat kan.
Verder wordt uitgezocht welke pogingen er gedaan zijn om allochtonen aan werk te helpen en wordt het economisch businessplan voor de komende drie jaar onderzocht.