Onderzoek: Lifelines kan hart- en vaatziekten helpen voorkomen

Het terugkoppelen van gezondheidsresultaten aan deelnemers van het gezondheidsonderzoek Lifelines draagt bij aan de preventie van hart- en vaatziekten onder deelnemers. Dat stellen het UMCG en UMC Utrecht na onderzoek onder 50.000 Lifelines-deelnemers.

Bij de gezondheidsmetingen die voor Lifelines werden gedaan, bleek dat ruim 2.000 deelnemers een hoog risico op hart- en vaatziekten hebben, bijvoorbeeld doordat zij een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol hebben. Die resultaten zijn teruggekoppeld naar zowel deelnemers als hun huisartsen. De onderzoekers zagen hierna een stijging van het gebruik van preventieve medicatie, zoals bloeddrukverlagers.

Vermoedelijk minder hart- en vaatziekten

Volgens de onderzoekers kwamen de risicofactoren vaak pas door de Lifelines-screeningen aan het licht en kregen veel deelnemers met een hoog risico op hart- en vaatziekten eerder geen risicoverlagende medicatie voorgeschreven.

De onderzoekers stellen dat het aantal mensen dat daadwerkelijk een hart- of vaatziekte krijgt hierdoor waarschijnlijk vermindert. Wel moet daar nog verder onderzoek naar plaatsvinden.

Aan Lifelines doen ruim 167.000 mensen uit Noord-Nederland mee. Het langjarige gezondheidsonderzoek startte in 2006. Een van de doelen van Lifelines is mensen in de toekomst gezonder oud te laten worden.

Lees ook:
- Hebben gezinsleden ongemerkt corona gehad? Lifelines onderzoekt het

Meer over dit onderwerp:
umcg zorg
Deel dit artikel:

Recent nieuws