Al meer dan 350 tips over Shell Papers: 'We zijn overstelpt met reacties'

Sinds de lancering op donderdagochtend hebben de redacties van Follow The Money, Platform Authentieke Journalistiek, RTV Drenthe en RTV Noord meer dan 350 tips gekregen over de Shell Papers. Sommige tipgevers zijn tot diep in de nacht nog bezig met het lezen van de documenten.
De Shell Papers is een journalistiek onderzoek naar de invloed van Shell en de NAM op de lokale en regionale en landelijke overheid. Met een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn duizenden documenten van, naar en over Shell opgevraagd bij verschillende overheidsorganen.
De gemeente Assen heeft als eerste de documenten openbaar gemaakt en daarmee is het onderzoek afgelopen week gestart.

Overstelpt met reacties

Een team van journalisten onderzoekt de documenten en vraagt daarbij de hulp van het publiek. En dat geeft gehoor aan die oproep. De grote respons toont aan hoe betrokken onze lezers, kijkers en luisteraars zijn bij dit onderwerp, zegt onderzoekscoördinator Goos de Boer namens RTV Drenthe en RTV Noord.
'We zijn overstelpt met reacties. Het blijft maar doorgaan, vanaf het eerste moment dat we om hulp hebben gevraagd. Je kunt uit de redacties opmaken dat mensen er heel veel tijd in steken.'

Twee miljoen euro

Alle reacties worden zorgvuldig bekeken en geanalyseerd, maar het valt nu al op dat een deel van het publiek dezelfde zaken signaleert.
Zo slaan mensen onder meer aan op het feit dat de NAM in het verleden twee miljoen euro heeft geïnvesteerd in de bibliotheek in Assen en dat er informatiebijeenkomsten worden georganiseerd over de gaswinning met als ogenschijnlijke doel zo min mogelijk mensen op de been te krijgen.
Help ons
In het onderzoeksdossier Shell Papers staan nu ruim 2500 documenten (zo’n 17.000 pagina’s) online, afkomstig van de gemeente Assen. De komende maanden verwachten we daar nog tienduizenden documenten aan toe te voegen.
Een team van journalisten is hard aan het werk om de documenten door te nemen. Daarbij willen we ook jou vragen om ons te helpen.

Zo kun je ons onderzoek helpen:
- Ga naar de documenten en toets in onze zoekmachine een term in waarvan jij denkt dat het resultaat oplevert;
- Neem zoveel documenten door als je wil;
- Kom je iets tegen waarvan je vindt dat de redactie ernaar moet kijken? Klik dan op het duimpje omhoog in antwoord op de vraag ‘is dit document belangrijk?’. Laat eventueel ook weten waarom je het document relevant vindt voor het onderzoek;
- We verwachten niet dat je alle documenten voor ons doorneemt. Je helpt ons al enorm als je één document leest;
- Mocht je zelf expertise hebben over een onderwerp in een document waarover je ons tipt, dan vragen we je om dit ook te melden.

Miljoen pagina's

Na de gemeente Assen volgen naar verwachting dit najaar de gemeente Groningen en de provincies Drenthe en Groningen met hun documenten. In totaal gaat het dan al om naar verwachting 100.000 documenten die onder de loep genomen moeten worden om een beeld te krijgen van die band tussen de overheden en Shell en NAM.
De hulp van ons publiek blijft hard nodig. De 2500 documenten uit Assen alleen beslaan 17.000 pagina’s. En die gemeente is het kleinste bestuursorgaan dat het verzoek ontving. Als de volgende drie overheidsorganen klaar zijn, zal deze berg snel in omvang toenemen. Zo verwacht de provincie Groningen zo’n 50.000 documenten - meer dan een miljoen pagina’s - te leveren.