Noorden wil 220.000 extra woningen bouwen in ruil voor Lelylijn en Nedersaksenlijn

De beoogde route van de Lelylijn
De beoogde route van de Lelylijn © Bewerking RTV Noord
De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood door de komende jaren 220.000 extra woningen te bouwen. In ruil daarvoor moet een nieuw kabinet 9,5 miljard euro investeren in de Lelylijn, de bestaande spoorlijn via Zwolle en de Nedersaksenlijn, de treinverbinding vanuit Groningen via Stadskanaal naar Emmen.
Dat is de noordelijke inbreng voor het Deltaplan voor het Noorden, dat het Rijk samen met de regio wil gaan maken. De 220.000 woningen komen boven op de 100.000 woningen die al in de vier provincies op de planning staan.

'We overvragen Den Haag niet'

‘Wij zijn een regio die qua oppervlakte ongeveer een derde van Nederland bevat’, stelt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). ‘We overvragen Den Haag niet, maar vragen samen om een terechte investering. Het gaat om het ontwikkelen van Noord-Nederland en daarmee Nederland als geheel. Daardoor is het per definitie een interessante investering voor het Rijk.’
Deltaplan voor het Noorden

'Investering is lonend'

De provincies hebben adviesbureau Berenschot laten uitrekenen wat de effecten van de gevraagde investering zijn. De uitkomst is dat de gevraagde 9,5 miljard euro van Den Haag kan worden omgezet in een bruto regionaal product van 24 miljard euro. Met andere woorden, de investering is volgens de regio lonend en levert flinke economische vooruitgang op.
Al deze economische effecten zijn meegenomen en dat levert een bruto regionaal product op van 24 miljard euro
Fleur Gräper - Gedeputeerde
‘Dan moet je denken aan nieuwe inwoners die ook in de regio gaan consumeren, ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen. Al deze economische effecten zijn door Berenschot meegenomen en dat levert een bruto regionaal product op van 24 miljard euro. De investering van een kleine 10 miljard euro loont dus.’
Wat is het Deltaplan voor het Noorden?
In december vorig jaar werd in de Tweede Kamer een motie van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch aangenomen waarin het ministerie van Infrastructuur de opdracht kreeg om samen met de noordelijke provincies een Deltaplan voor het Noorden te ontwikkelen.
Doel van het Deltaplan was om de bereikbaarheid en het wonen en werken in Noord-Nederland te stimuleren. Het ministerie van Infrastructuur zou het plan uiterlijk 1 mei aan de Kamer moeten presenteren.
De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland hebben nu hun eigen 'bouwstenen voor het Deltaplan' bedacht. Dat zijn de plannen voor grootschalige woningbouw in ruil voor de aanleg van de Lelylijn, Nedersaksenlijn en het aanpakken van de bestaande spoorlijn via Zwolle.

Oplossen van de woningbouwcrisis

In ruil voor de investering van 9,5 miljard euro kunnen die vier provincies een belangrijke bijdrage leveren in het oplossen van de woningbouwcrisis. De vier provincies willen 220.000 woningen bouwen. Voor Groningen betekent het dat het wil tekenen voor 50.000 extra woningen in onze provincie, bovenop de al bestaande plannen van 35.000 woningen in de Regio Groningen - Assen.
Wil je echt grootschalige woningbouw realiseren, dan zijn deze drie grote spoorprojecten echt nodig
Fleur Gräper
‘Maar wil je echt grootschalige woningbouw realiseren, zijn deze drie grote spoorprojecten echt nodig’, zegt Gräper. ‘Wil je de investering in de Lelylijn echt kracht geven, moet je ook investeren in regionaal spoor zoals de Nedersaksenlijn.’
De provincies zien dat Den Haag tegenwoordig anders naar de regio kijkt. ‘In gesprekken met het ministerie van Infrastructuur hebben we aangegeven dat we grote uitbreidingsplannen met de Eemshaven hebben. Het ministerie beseft nu dat de Eemshaven, een nationale haven, vol is en ziet nu ook dat hier meer gebeurt dan veel mensen denken. Ook zien ze dat wij op het gebied van de waterstofeconomie heel ver zijn. Dat begint nu te landen.’

Hoopvol op miljardeninvestering

Met die veranderende blik op de regio zijn de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland hoopvol op deze miljardeninvestering. Gräper constateert dat de Randstelijke regio steeds minder ruimte tot haar beschikking heeft en wil hier oplossingen bieden.
‘Maar het unieke karakter van Groningen moet wel behouden blijven. Daarom willen we bouwen in kernen zoals Hoogezand, Appingedam, Delfzijl, Winsum, Winschoten en uiteraard de stad Groningen. De komende tijd gaan we verder met gemeenten in gesprek om hier een vervolg aan te geven.’