Vogelgriep slaat toe: honderden dode vogels langs Groningse kust

Langs de Groningse Waddenkust spoelen momenteel honderden dode vogels aan. De vogels, met name ganzen, meeuwen en roofvogels, zijn het slachtoffer van de vogelgriep.
Silvan Puijman beheert namens stichting Het Groninger Landschap de kwelders, polder Breebaart en de Punt van Reide bij Termunten. Hij ziet de dode vogels bij bosjes liggen.

Brandganzen en kokmeeuwen

'In het najaar hadden we ook een periode met vogelgriep, maar toen was het lang zo erg niet als nu. Het gaat nu echt om honderden dode exemplaren. We zien vooral brandganzen en kokmeeuwen'.
Puijman ziet ze langs de kust, bij de Punt van Reide en ook in Polder Breebaart. 'Bij de wandelpaden halen we de dode vogels weg, maar in de ontoegankelijke natuurgebieden laten we ze liggen. Op die manier hopen we verspreiding van het virus tegen te gaan.'
Ganzen schijten waar ze eten
Silvan Puijman - Landschapsbeheerder
'De verspreiding van de vogelgriep gaat via de uitwerpselen van de vogels. Vooral ganzen schijten waar ze eten. Als je die ganzenmest dan onder je schoenen krijgt, verspreid je het vogelgriepvirus.'
Een dode brandgans ter hoogte van Fiemel
Een dode brandgans ter hoogte van Fiemel © Erik Hulsegge/RTV Noord

Overdraagbaar op mensen

Volgens Puijman worden veel vogelkarkassen in de natuur opgegeten door vossen en ook door kraaien.
Bij Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) kunnen dode vogels worden gemeld. Volgens de site van de DWHC gaat het hier om het hoogpathogene H5N8 virus. Dit virus is overdraagbaar op mensen. Bij het vinden van dode vogels is het dus oppassen geblazen. Er wordt dringend geadviseerd om zich te houden aan de hygiënevoorschriften.
Er hoeft er maar eentje te zijn die het heeft. En dan gaat het hard
Jaap Kloosterhuis - Boswachter
Ook uit Nationaal Park Lauwersmeer komen verontruste geluiden: ook daar zijn meldingen van tientallen dode vogels. 'Aan de Groningse kant van het Lauwersmeer zien we niet of nauwelijks dode vogels maar in de Ezumakeeg hebben we wel een aantal dode vogels gevonden', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer.

Spannende tijden voor pluimveehouders

'Ezumakeeg is een apart gedeelte aan de Friese kant van het Lauwersmeergebied met een eigen waterpeil. Dat was in het najaar ook al zo. Toen kwamen we er in Groningen nog genadig af', laat Kloosterhuis weten.
De boswachter vermoedt dat de meeste vogelslachtoffers vallen in de foerageergebieden. 'De ganzen zijn op weg naar Rusland om te broeden. Hier komen ze bij elkaar om te eten. En al die vogels bij elkaar dan hoeft er maar eentje te zijn die het heeft. Dan gaat het hard'.
Twee vogelgriepslachtoffers bij Termunterzijl
Twee vogelgriepslachtoffers bij Termunterzijl © Erik Hulsegge/RTV Noord
Voor de pluimveebedrijven in onze provincie zijn het door de uitbraak van de volgelgriep spannende tijden, weet ook Kloosterhuis. 'De pluimveehouders zitten met samengeknepen billen. Als je volgelgriep in de kuikens of kippen krijgt, moet je hele bedrijf worden geruimd.'

Duitse kant

De oorzaak van de nieuwe uitbraak van de vogelgriep is niet bekend. Eerder waren er aan de Duitse kant van de grens ook al berichten van grote aantallen dode vogels door de vogelgriep.
Wat is vogelgriep?
Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die zo nu en dan bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten (duiven, zwanen) wordt aangetoond. Onder wilde watervogels gaan geregeld virussen rond, maar eens in de zoveel tijd gaat het om een variant waar voornamelijk pluimvee ziek van wordt of aan overlijdt.

Gevolgen voor de mens
Het huidige vogelgriepvirus is hoogpathogeen, wat betekent dat het overdraagbaar is op de mens. Voor ons is het virus niet dodelijk. Wij ervaren een besmetting als een 'gewone wintergriep', dus denk aan koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Overdracht van het virus via een besmette vogel tot mens komt zelden voor en kan alleen bij direct en intensief contact.


Lees ook:
-
(2020)

-
(2020)

-
(2020)