Kolencentrale RWE mag openblijven; provincie moet kijken naar bezwaren

De RWE-kolencentrale in de Eemshaven
De RWE-kolencentrale in de Eemshaven © FPS/Jos Schuurman
De grootste kolencentrale van Nederland, die van RWE in de Eemshaven, mag in bedrijf blijven. De bestuursrechter in Groningen heeft bepaald dat de natuurvergunning voor de centrale niet direct hoeft te worden ingetrokken.
Het provinciebestuur van Groningen moet wel opnieuw de bezwaren beoordelen die milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) in 2018 tegen de natuurvergunning voor de kolencentrale heeft ingediend. Deze vergunning werd in 2014 aan het Duitse energieconcern verleend.

Te veel stikstof

MOB had de zaak aangespannen omdat diverse beschermde natuurgebieden in de omgeving worden geschaad door te hoge stikstofconcentraties. De kolencentrale is één van de bronnen van stikstofuitstoot in de omgeving.
Volgens de rechtbank heeft het provinciebestuur 'ontoereikend gemotiveerd' waarom geen maatregelen nodig zouden zijn tegen de stikstofneerslag op natuurgebied Lieftinghsbroek. De provincie had eerst de 'staat van instandhouding' van het zogeheten Natura 2000-gebied goed moeten beoordelen. Als uit die beoordeling blijkt dat maatregelen nodig zijn, komen bedrijven in de omgeving in beeld die schadelijke stikstofverbindingen uitstoten.

Beoordelingsruimte

Gedeputeerde Staten hebben wel 'een zekere mate van beoordelingsruimte' om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de natuur te beschermen, oordeelt de rechtbank. Die wijst erop dat vaak meerdere bedrijven in de omgeving verantwoordelijk zijn voor stikstofuitstoot. De provincie moet beoordelen of het intrekken van vergunningen een 'passende maatregel' is en zo ja, welke vergunningen dan moeten worden ingetrokken.
MOB had in de bezwaren ook gewezen op stikstofschade aan natuurgebieden in Friesland en Drenthe. Dat deel van de klachten had de provincie Groningen naar Gedeputeerde Staten van die provincies door moeten sturen, zo oordeelde de rechter.