Meer betaald parkeren in Stad: hoeveel draagvlak is er?

Geen parkeerplek meer over in Stad
Geen parkeerplek meer over in Stad © Bewerkt door Sander Schieving
De gemeente Groningen wil in meerdere wijken betaald parkeren invoeren. Woensdagavond vergaderen gemeenteraadsleden over het plan van het stadsbestuur. Maar is er wel draagvlak voor?
Volgens de gemeente wel. De CDA-fractie in Stad betwijfelt dat. Daarom zocht RTV Noord uit waar de gemeente haar bevindingen op baseert.
Om te beginnen dient het gemeentebestuur een raadsvoorstel in voor betaald parkeren op meerdere plekken. Het gaat dan onder meer om Paddepoel, De Hoogte, Helpman, Selwerd, Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Het moet gaan gelden van maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur.
In het raadsvoorstel schrijft het bestuur dat de gemeente 'veel meldingen krijgt over parkeeroverlast uit gebieden waar parkeren nog gratis is'. De gemeente heeft hiervan een document gemaakt met een bundeling van ruim honderd klachten en vragen over parkeerproblemen.
We zien in klachten, mails, telefoontjes, brieven en handtekeningenacties voldoende draagvlak
Natascha van 't Hooft - woordvoerder gemeente Groningen

'Zij zijn ons draagvlak'

Naar aanleiding van deze inventarisatie concludeert de gemeente, via woordvoerder Natascha van 't Hooft: 'In de wijken waar nu parkeeroverlast is, zien we in de klachten, mails, telefoontjes, brieven en handtekeningenacties voldoende draagvlak om maatregelen voor te stellen. Ook nadat het college met dit voorstel naar de raad is gegaan blijven de meldingen binnenkomen.'
Ze zegt dat het om nog eens vijftig klachten en een handtekeningenactie gaat. 'Dat zijn straten, gebieden, wijken waar maatregelen écht nodig zijn. De mensen daar willen we de helpende hand bieden. Zij zijn ons draagvlak.'
In het raadsvoorstel lezen we dat de gemeente 'daarom aan de voorkant van dit besluit niet expliciet zoekt naar draagvlak' .

CDA-enquête

De CDA-fractie heeft kritiek op de onderbouwing van de gemeente. Zij lanceert een eigen site, waarin Stadjers naar hun mening wordt gevraagd over de plannen.
De conclusie van het CDA staat haaks op de bevindingen van het gemeentebestuur: de meerderheid van inwoners van wijken die met betaald parkeren te maken krijgen ervaren geen parkeerproblemen. Allemaal leuk en aardig, concludeert hoogleraar Casper Albers vervolgens, maar 'de resultaten zijn betekenisloos.' Dat ligt aan de methode van onderzoeken die de CDA-fractie heeft gekozen. Raadslid Herman Pieter Ubbens ziet ook de beperkingen van de resultaten, maar geeft aan dat de fractie geen budget heeft voor een representatief onderzoek. 'De gemeente heeft die middelen wel, maar weigert onderzoek te doen'.

Onderbouwing gemeente

Los van de vraag naar de betekenis van de CDA-enquête heeft RTV Noord ook de gemeente naar een onderbouwing gevraagd. Want wat is het waard dat er draagvlak is voor betaald parkeren als het gebaseerd is op een inventarisatie van klachten, zonder dat het systematisch is onderzocht?
Voordat die vraag beantwoord kan worden, moeten we eerst weten wat draagvlak dan precies is. Hoe moet dit worden gedefinieerd? Volgens Casper Albers, hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, kan draagvlak vier dingen betekenen.
1. Er zijn mensen die dat een goed idee vinden
2. Aardig wat mensen vinden dat een goed idee
3. De meeste mensen vinden dat een goed idee
4. Iedereen vindt dat een goed idee.
Albers: 'De klachten-inventarisatie van de gemeente bewijst dat er in elk geval mensen zijn die de plannen goed vinden, en de resultaten van de CDA-enquête laten zien dat in elk geval niet iedereen het een goed idee vindt.'
Dat draagvlak zal nooit volledig zijn: we zullen het alleen vinden in straten en buurten waar nu parkeeroverlast is.
Natascha van 't Hooft - woordvoerder gemeente Groningen

Wat is draagvlak?

Kun je dan pas van draagvlak spreken als de meeste mensen instemmen met de plannen van betaald parkeren, of dat draagvlak ook kan betekenen dat aardig wat mensen instemmen?
Volgens Albers is dit een moeilijke vraag. Hij vergelijkt het met de ophef rond het geplande 538-festival in Breda. 'De petitie om het festival te annuleren was bijna een half miljoen keer getekend: er was duidelijk draagvlak om te annuleren. Maar ook schijnt ruim één miljoen mensen een kaartje gewild te hebben. Dus draagvlak vóór het festival was er ook. Ik denk dat hier geen andere conclusie mogelijk is dan: de bevolking is verdeeld op dit punt, dus we zetten de inhoudelijke argumenten voor/tegen op een rij en maken een keuze.'
Volgens Albers geldt iets soortgelijks voor het parkeerbesluit van de gemeente.

Waterbedeffect

Die inhoudelijke argumenten geven ook voor de gemeente naar eigen zeggen de doorslag als we vragen naar de onderbouwing voor het vermeende draagvlak. 'Ondanks dat we aan de voorkant van dit besluit niet expliciet naar draagvlak zoeken, zien we de klachten en verzoeken wel als een uiting van draagvlak', legt Van 't Hooft uit. 'Dat draagvlak zal nooit volledig zijn: we zullen het alleen vinden in straten en buurten waar nu parkeeroverlast is. De parkeeroverlast alleen in die straten aanpakken betekent echter dat we het probleem slechts verschuiven: het welbekende waterbedeffect. Als we ergens duwen, popt de overlast ergens anders weer naar boven.'

Oosterparkwijk

In de Oosterparkwijk hield de gemeente twee jaar terug draagvlakmetingen. Volgens de gemeente werd de Oosterparkwijk in vijf blokken opgedeeld, om in elk van die blokken een peiling te houden. 'Draagvlak definieerden we toen als 'de helft plus één'. In twee van die blokken bleek dat er geen meerderheid voor betaald parkeren was. Dat werd daar dan ook niet ingevoerd.'
Van 't Hooft: 'Daarmee lieten we in beide blokken een (zeer) significante minderheid met een reëel probleem zitten. Die minderheid woonde vooral in de straten direct grenzend aan het gebied waar betaald parkeren geldt. Daar is het héél druk. Die mensen ervoeren dus dagelijks overlast. Hun enige probleem was echter dat ze nét niet met de helft (+ 1) waren, en daarom bleven hun problemen voortduren.'
Omdat de gemeente deze problemen wel begrijpt, ook in andere wijken, is ze van plan om betaald parkeren in te voeren. Systematisch draagvlakonderzoek vindt de gemeente dan ook niet nodig.

Kwaliteit voorstel

Zoals Albers het zegt: 'Er is duidelijk gecheckt of dit niet een plan was waar zo'n beetje iedereen tegen was: dat was niet zo. Het verwijt van het CDA lijkt me dan ook niet terecht. De conclusie dat een meerderheid van de bevolking achter de plannen staat, zou ook niet terecht zijn, maar volgens mij wordt die conclusie door niemand getrokken.'
'Al met al beoordelen wij het draagvlak als voldoende', legt Van 't Hooft uit. 'Elke klacht is er één te veel. Daar zit geen statistische afweging onder. Het is nu aan de raad om te beoordelen of dit voorstel inclusief argumentatie voldoende is. Het college gaat dat debat met vertrouwen in.'
De commissievergadering over betaald parkeren begint woensdagavond om 19.30 uur.