Google-servers voortaan niet meer gekoeld met kostbaar drinkwater

De nieuwe zuiveringsinstallatie voor industriewater in Garmerwolde
De nieuwe zuiveringsinstallatie voor industriewater in Garmerwolde © Waterbedrijf Groningen
Met de ingebruikname van een nieuwe zuivering en transportleidingen is woensdag een grote stap gezet in het terugdringen van een dreigend drinkwatertekort.
‘Het is voor ons een hele bijzondere dag’, zegt André van Toly van het waterbedrijf Groningen. Hij doelt daarmee op het eerste industriewater dat via een speciale leiding ondergronds van Garmerwolde naar de Eemshaven stroomt.

Zoet genoeg

Dit industriewater wordt in een nieuwe zuiveringsinstallatie in Garmerwolde gemaakt van oppervlaktewater uit het Eemskanaal. Vanaf daar wordt het naar de Eemshaven getransporteerd. Er is voor Garmerwolde gekozen omdat het water in het kanaal dat daar wordt ingelaten zoet genoeg is. Verder naar het noorden is het zoutgehalte hoger, waardoor het zuiveren duurder wordt.
Er is anderhalf jaar gewerkt aan de aanleg van de leiding voor industreiwater
Er is anderhalf jaar gewerkt aan de aanleg van de leiding voor industreiwater © Waterbedrijf Groningen

Tekort aan drinkwater

Bovendien biedt die locatie de mogelijkheid samen te werken met de daar gevestigde rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook gezuiverd afvalwater als industriewater kan worden ingezet. De productie van industriewater is nodig omdat er een tekort aan drinkwater dreigt, met name in de zomer. Dat industriewater vervangt dus het schone drinkwater.
‘Er is een toenemende vraag naar dat zoete drinkwater, zowel van de industrie als van de consument', zegt Martin Leeuwerke van het Waterbedrijf Groningen. ‘En de bronnen zijn beperkt. Wij zeggen altijd: drinkwater is niet duur, maar wel kostbaar.’
We are really happy
Rita Margarido woordvoerder Google
De nieuwe zuiveringsinstallatie is gebouwd door North Water, waarin het Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater samenwerken. ‘Van schets tot oplevering duurde het project vijf jaar’, zegt Van Toly.

Google is de eerste klant

De eerste klant die het industriewater afneemt is het datacenter van Google in de Eemshaven. Die heeft het water nodig voor de koeling van de vele servers die daar staan opgesteld. Tot nu toe werd daar ‘gewoon’ drinkwater voor gebruikt. Maar ook andere bedrijven kunnen gebruik maken van het industriewater. Google heeft 45 miljoen euro geïnvesteerd in het industriewater.
Een warmtewisselaar in het Google datacenter in de Eemshaven
Een warmtewisselaar in het Google datacenter in de Eemshaven © Waterbedrijf Groningen
Tegelijkertijd met de aanleg van de leiding voor industriewater is er een deels parallel lopende leiding voor drinkwater aangelegd tussen Groningen en de Eemshaven. Die is bedoeld om de leveringszekerheid in het noorden van de provincie te vergroten. De totale kosten zijn negentig miljoen euro.
Ook voor Google betekent de ingebruikname van de nieuwe leiding een heuglijk moment: ‘We are really happy’, zegt woordvoerder Rita Margarido. Op de vraag hoeveel water Google eigenlijk gebruikt om de computers te koelen wil de ze geen antwoord geven: dat is bedrijfsgeheim.
In de installatie kan 10 miljoen kubieke meter industriewater per jaar worden geproduceerd
In de installatie kan 10 miljoen kubieke meter industriewater per jaar worden geproduceerd © Waterbedrijf Groningen

Tien miljard liter per jaar

Wel is bekend dat de installatie in Garmerwolde tien miljard liter industriewater per jaar kan leveren. Ter vergelijking: dat is ook de hoeveelheid drinkwater die jaarlijks in de stad Groningen, Ten Boer en Haren wordt gebruikt. Er is voorzien in een eventuele uitbreiding, waarbij dus eventueel ook gezuiverd afvalwater uit de rioolzuiveringsinstallatie als industriewater kan worden ingezet. Dit zou rond 2027 mogelijk moeten zijn, maar voor het zover is , is er is eerst nog onderzoek nodig.
Volgens directeur Cas König van Groningen Seaports was de aanleg van de leiding van zeer groot belang: ‘Zonder extra aanvoer was de ontwikkeling van de Eemshaven zonder meer onder druk komen te staan.’
Koelen met industriewater

Delfzijl

De kans is groot dat de nieuwe installatie in Garmerwolde ook elders in de provincie industriewater gaat leveren Er wordt namelijk gewerkt aan een plan om ook een leiding naar het Chemiepark in Delfzijl te leggen. ‘Maar we moeten eerst voldoende commitment hebben van bedrijven die willen instappen’, aldus directeur Perry van der Marel van North Water.