'Omwonenden zonnepark Lagelandpolder zijn voor voldongen feit geplaatst'

De gang van zaken rond de plannen voor een zonnepark in de Lagelandpolder verdient geen schoonheidsprijs. Daar zijn vriend en vijand het woensdag over eens in de Groninger gemeenteraad,

'Inwoners geven aan dat ze de plannen voor het zonnepark pas in de gaten kregen toen de hyperloop om de hoek kwam kijken', zegt CU-raadslid Peter Rebergen. En ook D66-raadslid Jim Lo A Njoe is kritisch: 'Het participatieproject is op z'n minst matig verlopen. Dit moet echt beter. In het vervolg van dit traject moeten we beter luisteren en omwonenden ook meer zeggenschap geven over het zonnepark.'

'Niet zonder pijn'

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) geeft toe dat bewoners van de Lagelandpolder vanaf begin af aan met een voldongen feit zijn geconfronteerd. 'In die zin zijn we eerlijk geweest', zegt hij. 'Ze zijn voor een voldongen feit geplaatst en dat heeft een behoorlijke hypotheek gelegd op de rest van het participatieproces.' Van der Schaaf zegt van dit traject te leren en geeft toe dat het in de toekomst op een andere en betere manier moet gebeuren.

De PvdA, eveneens een coalitiepartij, liet weten dat ze binnen de partij 'openlijk hebben getwijfeld' over de plannen. Rik Niejenhuis: 'Dit zonnepark past in onze duurzaamheidsambities. Als het moet, en het moet volgens ons, doe het dan hier. Hoe vervelend het ook is voor bewoners die hun omgeving zien veranderen.' Volgens GroenLinks-raadslid is de energietransitie per definitie iets wat zeer doet: 'Het zal niet zonder pijn verlopen, voor niemand niet.'

'Het is per definitie te groot'

In de polder komt naast het zonnepark namelijk ook het testcentrum van de hyperloop en een hoogspanningsstation. Omwonenden zijn niet te spreken over de werkwijze van de gemeente, ze voelen zich niet serieus genomen. 'Ze laten weten dat ze bepaalde informatie via de pers moesten vernemen', aldus Rebergen.

De partij stelt voor om het zonnepark niet in één keer aan te leggen. 'Laten we dat faseren. dan kunnen we monitoren of het zonnepark ook invloed heeft op de biodiversiteit. Als het naar beneden gaat dan moeten we kijken wat we met het vervolg van het zonnepark doen.' De partij wil wel vasthouden aan de geplande grootte van het park.

Partij van de Dieren vindt het park per definitie te groot. 'Of het nou wel of niet goed is voor de ecologie, het is te groot. De helft is nog steeds groot genoeg', zegt Kirsten de Wrede. De wethouder stelt dat de komst van het park geen verslechterende invloed zal hebben op de biodiversiteit op en rondom het park.

Bewoners protesteren terecht

De oppositiepartijen, met uitzondering van Student en Stad, spraken zich eerder al uit voor minder zonnepanelen. 'De beginstap om in de polder te gaan zitten en luisteren naar de wensen en bedenkingen, die stap is niet gezet', zegt VVD'er Jasper Boter. 'Er was geen enkele zeggenschap over de grote van het park en of er wel of geen hyperloop komt', zegt SP'er Jimmy Dijk. 'Bewoners protesteren hier terecht tegen', zegt René Stayen namens de Stadspartij. 'Ze zijn nauwelijks betrokken geweest, maar aan de omvang viel niet meer te tornen', vervolgt hij.

De komst van het zonnepark is nog geen zekerheid, de gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de komst van het park. Er moet een politieke meerderheid voor de plannen komen, die lijkt er te zijn, maar er moeten ook nog enkele onderzoeken worden uitgevoerd.

Lees ook:
- Komst van zonnepark, hyperloop én hoogspanningsstation wordt polderbewoners te veel
- Polderbewoners Lageland eisen 'echte' inspraak over hyperloop

Meer over dit onderwerp:
natuur duurzaamheid zonnepanelen
Deel dit artikel:

Recent nieuws