'Aanbesteding busvervoer moet jaar uitgesteld'

GRONINGEN - Arriva-directeur Anne Hettinga pleit ervoor het besluit over de aanbesteding van het busvervoer in Groningen en Drenthe met een jaar uit te stellen.
Voor het vervoer hebben zich nu drie bedrijven ingeschreven. Naast de huidige vervoerder Arriva gaat het om Connexion en Qbuzz. Maar het drietal vraagt meer geld dan de beschikbare 83 miljoen euro. Aan zaken rondom het busvervoer, zoals het materiaal en de informatievoorziening, worden eisen gesteld die veel geld kosten.
Het Groninger provinciebestuur pleit ervoor het besluit over het busvervoer een jaar uitstellen omdat er nu een financieel gat ontstaat. Het bestuur wil voorkomen dat, om dat gat te dichten, buslijnen worden geschrapt en honderden banen verdwijnen. Er zou dan ook een nieuwe aanbesteding moeten komen, volgens de Arriva-directeur.