Fietsoversteekplaats bij Hemelrijk wordt veiliger

HEMELRIJK - De fietsoversteekplaats over de provinciale weg Winsum-Groningen bij Hemelrijk, de N361, wordt veiliger gemaakt. Tussen beide rijbanen komt een wachtsluis.
De oversteekplaats tussen het fietspad en de Oude Adorperweg ligt op een van de belangrijkste fietsroutes naar de stad Groningen. Vooral scholieren en forenzen maken er gebruik van.

Nu moeten de fietsers bij Hemelrijk de drukke verkeersweg oversteken en dat lukt vaak niet in één keer.
Om het wachten tussen beide rijbanen veiliger te maken komt er een speciale wachtsluis waar fietsers zich kunnen opstellen om het tweede deel van de weg over te steken. De nieuwe fietsoversteekplaats moet vóór de winter klaar zijn.