Directeur Nijestee: 'De overheid rookt corporaties financieel uit'

Wie een sociale huurwoning wil in de gemeente Groningen moet daar ruim vijf jaar op wachten, zo bleek uit onderzoek in opdracht van de NOS. Volgens directeur Pieter Bregman van woningcorporatie Nijestee is het vooral een kwestie van populariteit van een stad en de beschikbaarheid van woningen. En Groningen is populair.

In andere grote steden is de wachttijd nóg langer, maar korter kan ook. In Rotterdam duurt de zoektocht gemiddeld maar drie jaar.

'Bijna tien jaar lang is de overheid bezig om de corporaties financieel uit te roken', zegt directeur Pieter Bregman van woningcorporatie Nijestee. Daarmee doelt hij op de verhuurdersheffing die de corporaties moeten opbrengen. Die heffing beperkt de corporaties in de bouw van woningen. Nijestee is met zo'n 13.000 woningen de grootste corporatie in de gemeente Groningen.

Maatregelen werken averechts

Het onderzoek van de NOS laat zien dat Groningen het van de grotere steden nog niet eens zo slecht doet. In Amsterdam moet je ruim dertien jaar wachten, in Utrecht ruim elf jaar en Eindhoven ruim zeven jaar. De wachttijden lopen alleen maar op. Volgens Bregman worden de wachttijden door niets anders bepaald dan vraag en aanbod.

Zo is Groningen populair bij studenten en inwoners van het Ommeland. Prijzen van koopwoningen stijgen. In Stad een woning kopen is een moeilijk verhaal voor mensen met een wat smallere beurs. Daardoor zijn ze meer aangewezen op sociale huurwoningen; de vraag ernaar stijgt. En maatregelen om het voor starters makkelijker te maken een woning te kopen, zoals de afschaffing van de overdrachtsbelasting, werken averechts. Bregman vergelijkt het met brood. 'Als mensen specifiek voor brood meer geld krijgen, gaan de bakkers niet meer brood bakken, maar wordt het brood duurder.

Aanbod verhogen

Aan de andere kant sluit het het aanbod van huurwoningen daar niet bij aan. 'Al tientallen jaren is het beleid er op gericht zoveel mogelijk mensen in een koopwoning te krijgen. Dat rijksbeleid werd ook ondersteund door de gemeenten. Dat ging ten koste van de huursector.'

Zo daalt sinds 1998 het aantal sociale huurwoningen in Groningen', aldus Bregman. Maar ook al zou een corporatie meer willen bouwen, de verhuurdersheffing, ingesteld om oplopende begrotingstekorten van het Rijk te dempen, beperkt de financiële armslag van iedere corporatie. Corporaties hebben veel van hun woningen verkocht om toch aan geld te komen. Dat beperkt het aanbod nog meer.

Bregman veronderstelt dat Rotterdam minder populair is bij woningzoekenden als verklaring voor de kortere wachttijd voor een sociale huurwoning vergeleken met Groningen. In principe is daar geen fundamenteel andere aanpak van het tekort aan sociale huurwoningen. Om in Groningen de wachttijd omlaag te krijgen, zou vooral het aanbod moeten worden verhoogd. De stad blijft immers populair om te wonen.

'Schaf verhuurdersheffing af'

Bregman ziet een omslag in het denken over de huursector en dus het daar op gebaseerde beleid. Hij constateert dat het rijksbeleid niet meer wordt ondersteund door de gemeenten. 'De krimp is sinds vier jaar gestopt.' Corporaties verkopen steeds minder huurwoningen. En er wordt ondanks de verhuurdersheffing gepoogd meer te bouwen. Zo heeft volgens Bregman Nijestee nu duizend woningen meer dan vijf jaar geleden.

Groningen heeft volgens Bregman wel een voordeel ten opzichte van veel andere steden in het streven om de wachttijden te bekorten: er kan hier makkelijker worden gebouwd omdat er meer locaties beschikbaar zijn. Dan moet er wel geld zijn om te bouwen.

Bregman wijst op de actie-agenda die de corporaties met een groot aantal andere partijen hebben opgesteld om een miljoen woningen in Nederland te bouwen. Het hangt wel af van, hoe kan het ook anders, het geld dat daarvoor beschikbaar komt. Zijn mantra is en blijft dan ook: 'De verhuurdersheffing moet worden afgeschaft.'

Lees ook:
- Bijna vijf jaar wachten op sociale huurwoning in Stad
- 'Gemeente Groningen moet zelf betaalbare koopwoningen bouwen'

Meer over dit onderwerp:
HUURWONINGEN woneninstad WONEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws