Provincie wil vooral groene bedrijven in nieuwe deel Eemshaven

De uitbreiding van de Eemshaven op kaart
De uitbreiding van de Eemshaven op kaart © Groningen Seaports
De bedrijven die zich in het nieuwe deel van de Eemshaven willen vestigen, mogen slechts een beperkte voetafdruk achterlaten als het om milieuvraagstukken gaat. Er is ruimte, maar de provincie wil dat zoveel mogelijk beperken.
‘We zullen heel spaarzaam omgaan met het uitgeven van milieuruimte’, zegt Philippine van der Schuyt, projectmanager gebiedsontwikkeling Eemshaven. ‘Milieuruimte is rond de Eemshaven nog redelijk ruim beschikbaar. Maar we gaan echt regie voeren om de uitstoot van bedrijven te beperken. Het wordt cruciaal waar we precies op gaan uitkomen. Een milieueffectrapportage moet dat duidelijk maken.’

Groep boeren moet uitgekocht worden

De provincie en de gemeente Het Hogeland kondigden onlangs aan dat het industrieterrein bij de Eemshaven fors wordt uitgebreid. Omwonenden uit het dorp Oudeschip waren verbolgen en ook landbouworganisatie LTO toonde zich niet enthousiast. De grond, door de boeren omarmd als vruchtbare landbouwgrond, is onder meer in bezit van zo’n vijftien tot twintig boeren en de provincie wil deze boeren gaan uitkopen.

Praten aan verschillende gesprekstafels

Van der Schuyt geeft aan dat er verschillende gesprekstafels worden opgetuigd om met verschillende belanghebbenden in de regio in gesprek te gaan. Die gaan over het bedrijventerrein zelf, de inrichting van een groen-blauwe zone, een compensatieregeling voor omwonenden en er komt een aparte gesprekstafel voor grondeigenaren.
‘Per tafel tuigen we vier tot zes bijeenkomsten op’, meldt Van der Schuyt aan de leden van Provinciale Staten. ‘We starten in juni en het proces zal doorlopen tot februari 2022. Mensen kunnen zich voor deze gesprekstafels opgeven.’ De projectmanager geeft aan dat op het gebied van transparantie ‘het managen van verwachtingen een belangrijk onderdeel is’.

In gesprek met grondeigenaren

De vierde gesprekstafel met grondeigenaren zal meer onder de radar worden opgetuigd. ‘We gaan apart met grondeigenaren in gesprek. We bieden ze de ruimte: gaan ze zich organiseren, gezamenlijk als een soort grondbank samenwerken of is het ieder voor zich? Wanneer de grondeigenaar zijn grond zal willen verkopen, zal hij ook vaak de hele boerderij willen verkopen. Ook gaan we op zoek naar ruilgronden en alternatieven. Dat spel is nu op de wagen en die gesprekken gaan we met de grondeigenaren voeren.’

Bewoners van Oudeschip kunnen weg, als ze willen

De provincie wil Oudeschip en omgeving in elk geval als woon- en leefgebied behouden, stelt programmamanager gebiedsontwikkeling Sandra Driesens.
‘Er komt een soort garantieregeling waarbij de overheid getaxeerde woningen opkoopt van mensen die weg willen. Die woningen worden daarna weer verkocht en verhuurd, omdat we de woonfunctie in de kernen willen behouden. De garantieregeling is niet bedoeld om woningen af te breken, het is een regeling die bewoners de garantie geeft dat wanneer zij weg willen, zij ook daadwerkelijk weg kunnen.’