Schadeloket doet ‘vergaande aanpassing’ in schadeafhandeling

Schade aan een huis in Den Horn waar de eigenaar en het IMG het niet over eens worden
Schade aan een huis in Den Horn waar de eigenaar en het IMG het niet over eens worden © Tristan Braakman
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen doet ‘vergaande aanpassingen’ in de manier waarop het omgaat met moeilijk verklaarbare verschillen in de schadeafhandeling. Maar omdat die aanpassingen ook financiële en juridische gevolgen voor het Rijk kunnen hebben, wil het IMG eerst in overleg met het ministerie.
Eind maart legde het schadeloket de afhandeling van ongeveer 1500 dossiers stil. Het IMG zag onverklaarbare verschillen in schaderapporten en twijfelde aan de beoordeling van onafhankelijke experts.

Nieuwe werkwijze

Daarnaast zat het IMG met nog een aantal ingewikkelde onderwerpen in de maag, zoals zettingsschade, schade aan mestkelders en schade door diepe bodemdaling. Voor dat laatste zijn ook nog eens 1400 dossiers stilgelegd.
Om problemen in één keer op te lossen, heeft het schadeloket besloten de werkwijze aan te passen.

Vergaande gevolgen

Hoe die nieuwe werkwijze eruit ziet, wil het IMG niet zeggen. Dat zou eigenlijk deze week bekend worden, maar de verwachting is nu dat de werkwijze pas medio mei bekend wordt. Voor die tijd wil het schadeloket eerst met demissionair minister Bas van ‘t Wout (VVD) van Economische Zaken om tafel.
Omdat je die grenzen opzoekt, wil je wel dat er geen twijfel is
Jouke Schaafsma - woordvoerder IMG
Het besluit heeft namelijk vergaande gevolgen, waarmee het IMG de grenzen opzoekt van de wettelijke bevoegdheid, zegt woordvoerder Jouke Schaafsma. ‘Omdat je die grenzen opzoekt, wil je wel dat er geen twijfel is over of het wel binnen de grenzen van onze bevoegdheid valt’, zegt Schaafsma.

Minister krijgt de rekening

Hij benadrukt dat het IMG, dat onafhankelijk opereert, niet om goedkeuring van het ministerie vraagt. ‘Wij zijn van mening dat we binnen die grenzen blijven, anders hadden we dit niet gedaan. Maar de minister krijgt van ons wel een rekening die hij moet betalen, dus die moet zijn eigen inschatting kunnen maken.’
Het IMG vraagt de minister om te bevestigen dat de aangepaste werkwijze op alle onderdelen past binnen de wettelijke bevoegdheden van het schadeloket. De minister wordt tegelijkertijd gevraagd ‘aan zijn kant voorbereidingen te treffen voor de juridische en financiële gevolgen die de aanpassingen voor het Rijk zullen hebben’.
Tot slot wil het IMG graag uitgenodigd worden door de Tweede Kamer om uitleg te geven over de aangepaste werkwijze.