Politiek Het Hogeland: blijft gebied rond Eemshaven leefbaar na uitbreiding?

Oudeschip, onder de rook van de Eemshaven
Oudeschip, onder de rook van de Eemshaven © Mario Miskovic/RTV Noord
Politieke partijen in Het Hogeland hebben dezelfde zorgen als omwonenden van de Eemshaven over de leefbaarheid. De gemeente wil samen met de provincie de Eemshaven uitbreiden. Het college vraagt de raad of het achter dit idee staat.
Het gaat om een nieuw bedrijventerrein in de Oostpolder. Inwoners van omliggende dorpen zoals Oudeschip, spraken in tijdens het raadsoverleg waar de uitbreiding besproken werd. Ze vrezen overlast en willen niet het ‘afvoerputje’ van de gemeente zijn.
De uitbreiding van de Eemshaven op kaart
De uitbreiding van de Eemshaven op kaart © Groningen Seaports
Het merendeel van de partijen staat positief tegenover de uitbreiding van de Eemshaven, maar zet wel vraagtekens. Zo vraagt PvdA raadslid Janny Klei zich net zoals de inwoners af of het gebied nog wel leefbaar is na de uitbreiding: ‘Er is nu al veel overlast van licht en geluid’. Ze vraagt zich ook af of er wel een concrete vraag is naar meer ruimte.

Onafhankelijke professional

Dorpsbelangen Oudeschip wil dat er een onafhankelijk persoon komt die het proces gaat begeleiden. De Inwoners willen ondersteuning van een deskundige die helpt om op te komen voor de leefbaarheid van het dorp.
We willen van Oudeschip geen spookdorp maken
Wethouder Eltjo Dijkhuis
De wethouder gaat bekijken of er een onafhankelijke deskundige kan komen.
‘Wij stampen de omgeving niet zomaar vol. Het moet een duurzaam bedrijventerrein worden’, laat wethouder Eltjo Dijkhuis weten. Hij wil hierover in gesprek met de inwoners. ‘De ontwikkeling van het gebied blijft maatwerk. We willen van Oudeschip geen spookdorp maken.'

Extra banen?

Lokaal Sociaal vraagt zich af, of het gebied wel gebaat is bij dit extra bedrijventerrein. ‘Zorgen de beoogde bedrijven wel voor extra banen in dit gebied? Dat viel bij de komst van het bedrijf Google achteraf wel wat tegen’, aldus raadslid Linda Visser.
Wethouder Dijkhuis twijfelt er niet over dat dit banen oplevert. Hij benadrukte meermaals dat er uitgebreid onderzoek komt naar de uitbreiding van het bedrijventerrein en wat het beste is voor het gebied. Daardoor kon de wethouder op meerdere vragen nog geen antwoord geven. 'De plannen zijn in ontwikkeling.'

Geen bedrijven die afval storten

Ook de ChristenUnie wil dat er wel bedrijven komen die voor extra werkgelegenheid 'Het moeten niet bedrijven zijn die er afval storten en dat dat het is', zegt raadslid Nannet Gijzen. GroenLinks hoopt dat er in de toekomst meer helderheid komt over de beoogde schonere en groenere bedrijven voor de Eemshaven.
Het college heeft er het 'volste vertrouwen' in dat bedrijven die zich richten op de waterstofeconomie geïnteresseerd zijn in een plek als de Eemshaven.
Op 12 mei spreekt de raad weer over de Eemshaven.