Veel meer illegalen in Stad dan gedacht

Veel meer illegalen in Stad dan gedacht
GRONINGEN - Groningen blijkt populair bij illegale vluchtelingen. Bij de uitvoering van het generaal pardon bleken er veel meer vluchtelingen in de stad te wonen dan was gedacht.
De gemeente en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) dachten dat er zo'n 350 mensen in aanmerking zouden komen voor een verblijfsvergunning. Dat werden er uiteindelijk 630. De andere helft woonde namelijk al jaren ongemerkt in Groningen.
Wethouder Peter Verschuren van Sociale Zaken zegt blij te zijn met de populariteit van zijn stad als toevluchtsoord. De huisvesting van de nieuwkomers levert wel problemen op, want sommigen zitten in de schulden en anderen hebben te lijden onder trauma's. De gemeente helpt ze ook nadat ze een verblijfsvergunning en een woning hebben gekregen.