Fors meer klachten over gemeente Groningen

GRONINGEN - Het aantal klachten over de gemeente Groningen is vorig jaar fors gestegen: 630 mensen dienden een klacht in omdat ze zich onheus bejegend voelen door ambtenaren of omdat ze het niet eens zijn met plannen van de gemeente.
Het college van B en W denkt dat de stijging van het aantal klachten veroorzaakt wordt omdat er veel plannen op stapel liggen waar mensen tegen zijn.
De ombudsman adviseert de gemeente om e-mails actiever te verwerken en om in gesprekken met bewoners sneller en duidelijker aan te geven dat hun wensen niet haalbaar zijn.