Brief aan Tjeenk Willink: Denk ook aan gedupeerden gaswinning

Het gasveld Pieterzijl Oost nabij Warfstermolen
Het gasveld Pieterzijl Oost nabij Warfstermolen © Jan Been/RTV Noord
Bij herstel van vertrouwen tussen overheid en burger moet zeker ook worden gekeken naar de belangen van gedupeerden van gaswinning. Dat schrijven de samenwerkende organisaties die zich verzetten tegen de gaswinning uit kleine velden in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink.
Volgens de briefschrijvers worden de belangen van omwonenden van velden, zoals Pieterzijl-Oost, al jarenlang stelselmatig door de overheid genegeerd.

Ook voor Kamerleden

De brief naar Tjeenk Willink, die op 23 april is verstuurd, is niet alleen gericht aan de informateur. Ook alle leden van de Tweede Kamer hebben de brief ontvangen. Het Landelijk Samenwerkingsverband Mijnbouw Winning- en Opslagvelden Nederland dringt er bij de informateur en de politiek op aan te luisteren naar de zorgen van de briefschrijvers.

Ellende is te vergelijken met toeslagenaffaire

Uit de brief: 'Centraal in de missie van de informateur staat het herstellen van het vertrouwen tussen burger en overheid. Wij durven te beweren dat de schade die door mijnbouwactiviteiten is veroorzaakt minimaal vergelijkbaar is met de ellende die mensen hebben ondergaan in de toeslagenaffaire. Uiteindelijk gaat het hier om overheidsbeleid dat structureel gericht is op het behalen van ongekend grote winsten voor het bedrijfsleven, dat juridisch dichtgetimmerd is, voor de gewone burger nauwelijks aanvechtbaar en dat ten koste van mens, leefomgeving en natuur wordt uitgevoerd.
Het vertrouwen van gedupeerden van gaswinning wordt al jaren door de overheid beschaamd
Sandra Jacobs - Voorzitter van de gezamenlijke protestgroepen

Noordelijke organisaties ondertekenen brief

De brief is ondertekend door organisaties in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijsel. Een van de ondertekenaars is de groep die zich verzet tegen fracking en gaswinning uit het veld Pieterzijl-Oost. Sandra Jacobs uit Pieterzijl is voorzitter van de gezamenlijke protestgroepen: 'Het vertrouwen van gedupeerden van gaswinning wordt al jaren door de overheid beschaamd. Het wordt hoog tijd dat daar serieus aandacht voor komt.'

Gaswinning moet thema zijn in Regeerakkoord

De organisaties vinden dat het thema moet worden opgenomen in het komende regeerakkoord. Uit de brief: 'Nog eens vier jaar doormodderen en dieper in de ellende wegzinken, dat kan geen basis zijn waarop het vertrouwen wordt hersteld. Gasopslagen, verspreid over heel Nederland, moeten nu de functie van het Groningen-veld overnemen terwijl er al zo veel schade is veroorzaakt. Hoe kan dat een blijk zijn van een overheid die de onherstelbare gevaren voor haar burgers begrijpt? Het is hoog tijd voor een moratorium op winning.'